ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 1040

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE, PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ WSPÓŁPRACA

Z INSTYTUCJAMI POZASZKOLNYMI ZREALIZOWANE

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

Nazwa konkursu

Adresaci konkursu

 

Uzyskane efekty

Szkolny turniej piłki siatkowej

Uczniowie kl. IV, VII oraz I i II gimnazjum

Wzrost zainteresowania sportem

Konkurs wiedzy o języku niemieckim

Klasy VII oraz I i II gimnazjum

Rozwijanie umiejętności językowych z języka niemieckiego

Szkolny turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora SP 91

Klasy VII oraz I i II gimnazjum

Integracja środowiska szkolnego

Szkolny turniej tenisa stołowego

Wszyscy uczniowie SP 91

Integracja środowiska szkolnego

Roztańczona szkoła

Wszyscy uczniowie SP 91

Rozwijanie zainteresowań tańcem

Konkurs języka angielskiego z elementami wiedzy anglojęzycznej

Klasy VII oraz I i II gimnazjum

Aktywacja uczniów, podniesienie umiejętności językowych

Megamatematyk

Wszyscy uczniowie

Lepsza znajomość matematyki

Obieżyświat- konkurs geograficzny

Klasy II i III gimnazjalne

Zwiększenie zainteresowania geografią

Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Klasy VII oraz I i II gimnazjum

Lepsza znajomość ekologii

Budowa człowieka, konkurs biologiczny

Klasy VII oraz I i II gimnazjum

Poszerzenie wiedzy dotyczącej budowy człowieka

Konkurs: ortograficzny, kaligraficzny, recytatorski, matematyczny, plastyczny, prezentacje własnej twórczości

Klasy I i IV SP

Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, prezentacja twórczości małych artystów

 Konkursy wewnątrzszkolne, dni tematyczne i projekty klas I zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2017/18:

Wielkanocne jajko – międzyklasowy konkurs plastyczny dla klas I-III.

Mistrz czytania - konkurs klasowy

Matematyczna główka" Klasowy konkurs matematyczny. Kl. 1A

Uroczystość z okazji Dnia babci i dziadka

Uroczystość z okazji Dnia mamy i taty

Balik klas pierwszych

Dzień kobiet

Wielkanocne zwyczaje

Projekt - Pachnące mydełko

Projekt – waga

Dzień Dziecka w Lesie Marcelińskim

 Projekt profilaktyki zdrowia - "Niesamowity świat higieny jamy ustnej" 

Wycieczki klas I:

Do Ogrodu Botanicznego,

Do Lasu Marcelińskiego,

Projekt Teatr - cykliczne wyjścia do teatru na przedstawieni: Baltazar Gąbka, Przygody Koziołka Matołka, Nowe szaty króla,

Do Muzeum Narodowego w Poznaniu,

Wycieczka edukacyjna do Karmelkowa.


Konkursy nie planowane, zrealizowane dodatkowo w II semestrze w pozostałych klasach:

Konkurs fotograficzny "Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918- 1919" w ramach projektu edukacyjnego związanego z Powstanie Wielkopolskim

Natalia Lis II miejsce, ( organizator: Muzeum Powstania Wielkopolskiego).

  2. Rekolekcje w plastyce - wszyscy uczniowie

3. Historia 1-go biskupstwa w Polsce -wszyscy uczniowie

4. JPII i Jego pielgrzymki do Polski. klasy II i III

5. Konkurs sportowy: "Najlepsza skakanka SP91"

6. Konkurs na chemicznego lapbooka, P. Jęchorek

7. Konkurs wewnątrzszkolny: "123 lata zaborów" z okazji 100 rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości - czerwiec 2018r. P. Wolicka

 

PROJEKTY EDUKACYJNE, DNI TEMATYCZNE

I WYCIECZKI TEMATYCZNE ZREALIZOWANE

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

Nazwa projektu

Sposób realizacji/adresaci

 

Uzyskane efekty

Dzień Teatru

Przygotowanie przedstawienia, scenek dramatycznych

Uwrażliwienie na dziedzinę sztuki, której istotą jest zarówno tekst jak i przedstawienie go.

Tydzień dla Ziemi

Lekcje poświęcone tematyce ekologicznej, porządki osiedlowe, konkursy, gazetki, wystawy

Zauważenie zagrożeń przyrody, podjęcie działań na rzecz ekologii

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, projekt przyrodniczy

Poznanie potrzeb zwierząt, zbiórka karmy, dokarmianie ptaków przez zimę, odwiedziny w schronisku dla zwierząt, Klasa IV, II2, pozostałe klasy

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby i los porzuconych zwierząt oraz ptaków zimie.

Dni tematyczne i wycieczki edukacyjne klas I

Lekcje tematyczne, wyjścia, spotkania, warsztaty

Pogłębienie wiedzy uczniów z danego tematu, rozwój ucznia

Wyjścia do kina, teatru, muzeum,

Wycieczki tematyczne

Podniesienie wiedzy uczniów z zakresu kultury,

Wyjścia do Zoo, Ogrodu Botanicznego, Rezerwatu Morasko, WPN, na wyższą uczelnię, na Rusałkę

 

Wycieczki tematyczne

Podniesienie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Śladami Powstania Wielkopolskiego

Wycieczka tematyczna/ projekt edukacyjny

Podniesienie świadomości dotyczącej wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości

Warsztaty dendrologiczne w nadleśnictwie Pniewy

Wycieczka, warsztaty

Zainteresowanie uczniów przyrodą Wielkopolski

Wycieczka do Szreniawy "Omłoty"

Wycieczka tematyczna

Poznanie zwyczajów regionalnych regionu

 


Dodatkowo zrealizowane projekty, dni tematyczne, wycieczki

i akcje w II semestrze roku szkolnego 2017/18

Jubileusz 1050 rocznicy 1-go Biskupstwa w Polsce .

Rekolekcje wielkopostne "Uświęceni w Duchu Świętym"- 21-23 03.2018 cała szkoła.

Uroczystość Bierzmowania - klasy III  : 22.05 2018.

Festyn Rodzinny / dekoracje, program artystyczny? fanty, ciasto.

Zjazd SKC - członkowie Szkolnego Koła Caritas.

Spotkanie młodych na Polach Lednickich - 2.06. 2018 / 48 osób/.

Obóz formacyjny 23-28.06. 2018 w Dębkach / 45 osób/.

Dzień Nauki (warsztaty tematyczne)

Dzień Sportu,

Dzień Talentów,

Dzień Liczby PI+ konkursy wewnątrzszkolne: PI-ematy, PI-sanki, Mistrz Liczby PI.

Dzień tabliczki mnożenia (marzec 2018).

"Góra grosza".

Tytka miłosierdzia.

Szlachetna paczka.

Walentynka dla Karolinki.

Warsztaty z języka angielskiego i spotkania ze studentami Erasmus+. (12-16.03.2018)

Żywa Lekcja Historii "Długi wiek XIX" - Teatr Historyczny "Chorągiew Komturstwa Gniewskiego", zorganizowana w VII LO im. Dąbrówki, udział klas SP91: VII A, VII B. organizator: M. Domina-Respondowicz

Tydzień dla Mózgu 12-16 marzec 2018 r./ doradca zawodowy, współpraca z wychowawcami

Realizacja projektu Mediacje Rówieśnicze przy współpracy z Poznańskim Centrum Mediacji (cały rok)

 

 

 

 

 

ZAPLANOWANA I ZREALIZOWANA WSPÓŁPRACA

Z INSTYTUCJAMI POZASZKOLNYMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Rodzaj współpracy

Sposób realizacji

 

Uzyskane efekty

Współpraca z Wydziałem Studiów Edukacyjnych

Wykłady, warsztaty dla nauczycieli

Podniesienie jakości nauczania w klasach I-III

Współpraca z Wydziałem Biologii przy UAM

Praktyki studenckie

Prestiż dla szkoły

Współpraca z Wydziałem Geografii przy UAM

Udział w konkursie, wykłady, zajęcia terenowe w Stacji Badawczej w Jeziorach,

Większe zainteresowanie uczniów geografią

Dodatkowo współpracowaliśmy z instytucjami pozaszkolnymi:

Współpraca z Poznańskim Centrum Mediacji.

Współpraca ze studentami z ESN przy UAM, w ramach której odbywały się warsztaty językowo-kulturowe.

Współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu - udział w warsztatach (p. Galas).

Współpraca z UAM - uniwersytet historyczny - warsztaty  w ramach projektu  Jubileusz 1050 rocznicy 1-go Biskupstwa w Polsce. 

Współpraca z Caritas Poznań - na wielu płaszczyznach pomocy oraz otrzymania Stypendiów dla uczniów.

Współpraca z Parafią św. Jerzego - rekolekcje, Jasełka, Uroczystości szkolne .

Współpraca z okolicznymi przedszkolami - w ramach promocji SP 91.

Współpraca z Centrum Wspierania Rodzin - opieka i pomoc w nauce dzieciom.

Współpraca z klubem sportowym "Olimpia" - nabór uczniów do sekcji lekkoatletycznej.

- z olimpijką p. Izą Dylewską - udział w programie "Kumulacja Aktywności".

- z Kołem Wędkarskim Chrobry 168 - udział w zawodach wędkarskich.

- z klubem UKS Kiekrz - udział w zajęciach z zapasów.

- z klubem futbolu amerykańskiego "Kozły Poznań" - występy chearliderskie podczas meczów.

Z Urzędem Miasta Poznania- Szacun dla Zawodowców .

Z firmą IT Capgemini Polska. S.p. z o.o (Wycieczka zawodoznawcza).

Współpraca z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży – warsztaty zawodoznawcze
uczniowie klas II i III gimnazjum oraz klas VII SP– organizator P. Luty.

0
0
0
s2smodern
powered by social2s