ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 1454

 

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji działań IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznym im. Józefa Wybickiego
który przebiegał pod hasłem:

 

"Ja na rynku pracy: moje talenty, moje kompetencje.”

 

Uczestniczymy w każdej edycji OTK. Uważamy, że dzisiaj ważnym pytaniem dla młodego człowieka jakie sobie stawia jest pytanie: w jakim kierunku się kształcić i jakie posiadać wykształcenie, aby za kilka lat mieć pracę, wykonywać ciekawą pracę i mieć satysfakcję z jej wykonywania w sytuacji gdy, podstawą obecnego rynku pracy jest jego zmienność . Uważam, że współczesna szkoła chcąc przygotować uczniów do życia i pracy
w obecnie szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku, nie może stać na uboczu inicjatyw i przedsięwzięć regionalnych i krajowych.

 

Przystępując do udziału w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery za ważny uznaliśmy fakt, że współczesna szkoła funkcjonuje w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości.
W związku z powyższym, chcemy być szkołą aktywną, zainteresowaną wydarzeniami lokalnymi, regionalnymi, ogólnokrajowymi i chcemy w nich uczestniczyć. To one w znaczny sposób wzbogacają nasze działania i
wpisują przygotowanie naszych uczniów
do zawodowej aktywności w realiach rzeczywistości XXI wieku.

Chcemy, aby nasi uczniowie w swojej zawodowej realizacji mieli na uwadze realia rynku pracy, aby wiedzieli, że należy śledzić te zmiany a elastyczność postaw pozwoli im dostosować się do potrzeb gospodarki. Co należy w związku z tym zrobić? Wskazujemy uczniom, że warto przynajmniej od czasu do czasu sprawdzić „co słychać” na rynku, co się zmienia w naszym obszarze zainteresowań, w interesującej nas branży, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobywać. Udzielamy uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego
a zaangażowanie całego zespołu nauczycielskiego i jego udział w realizacji zadań
IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pomaga uczniom:

 • budować adekwatną samoocenę,

 • rozpoznawać swoje talenty i kompetencje,

 • zostać właścicielem własnej kariery.

W przyjętym harmonogramie działań IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowaliśmy następujące działania:

 • uczniowie klas I Szkoły Podstawowej –w plastycznych działaniach przedstawiali swoje zainteresowania zawodami w temacie „ Chciałbym być…” Wykonane przez pierwszoklasistów prace przedstawiały takie zawody jak: weterynarz, aktorka na czerwonym dywanie, modelka, kosmetyczka, kucharz, baletnice- tancerki, paleontolog. Wszystkie prace były prezentowane w holu głównym szkoły .

 • W klasach pierwszych były jeszcze dalsze ciekawe wydarzenia – warsztaty kulinarne
  w których przyrządzano sałatkę owocową
  - dostarczyły wielu przeżyć, emocji, okazji do działania, poznania różnych owoców. Sałatka była kolorowa i bardzo smaczna.

Warsztaty były dla nich samych oraz osób, których częstowali zrobioną sałatką owocową dużym wydarzeniem. Z radością informowali wszystkich, że zrobiły zdrową sałatkę owocową . >>>GALERIA<<<

 • Gimnazjaliści przeprowadzili warsztaty dla uczniów Klas I w ramach klubu miłośników książki .Czytana bajka była tematycznie związana z poznawaniem zawodów. Zajęcia były realizowane przez wolontariuszy - uczennice klasy II1 Julię Bartkowiak, Marikę Żabińska i Małgosię Szwagrzyk. Bajka „Zuzia w szpitalu” pomogła uczniom poznać zawód lekarza, pielęgniarki, ratownika, kierowcy w zabawach ruchowych dzieci naśladowały wykonywanie czynności różnych zawodów a zagadki o zawodach budziły ich ciekawość. Scenariusz zajęć był opracowany przez doradcę zawodowego Aniele Kobusińska – Luty.

Spotkanie z uczniami klas I A oraz I B miało na celu:

  • rozwijanie zainteresowań i zamiłowanie do czytania książek,

  • zapoznanie dzieci ze światem zawodów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania zawodów,

  • zachęcanie pierwszoklasistów do opowiadania o swoim wymarzonym zawodzie. >>>GALERIA<<<

 • Lekcje wychowawcze i przedmiotowe w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uwzględniały prezentację wcześniej zaplanowanych i zrealizowanych działań, dokumentowanie efektów pracy i ich prezentację na forum szkoły.

 • Dzień zawodowców” – konkurs na kreatywne przebranie i eksponowanie wybranego przez siebie zawodu do prezentacji na forum szkoły dla wielu był zaskoczeniem i dużym wyzwaniem. Celem tego działania było zaktywizowanie uczniów szczególnie klas gimnazjalnych w kreatywną klasę  >>>SZCZEGÓŁY<<<

 • Uczniowie Kl. II, III realizowali temat „Mój plan kariery” – forma przekazu była wybrana przez ucznia. Dużą aktywnością wykazały się klasy III2 i III5 Na uwagę zasługuje Klasa III5
  - uczniowie wykazali i dokumentowali swoją dużą aktywność w działaniach w ramach OTK, W działaniach uczniów widoczne jest zaangażowanie wychowawców - zmobilizowali swoich uczniów do działania  >>>GALERIA<<<

 • OTK był obecny również w niektórych lekcjach przedmiotowych np. języku polskim, WOS, technice

 • KL. IV -„Konkurs „Pokaż mi swoją pasję” >>>GALERIA<<<

 • KL. IV „ Przedstaw ciekawy dla Ciebie zawód” w formie opowiadania >>>GALERIA<<<

 • Klasy VII - w kreatywnym przedstawieniu siebie w zawodzie na języku polskim 

W pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery w indywidualnym kontakcie z doradcą zawodowym uczniowie mogli określić swój profil osobowości. Osób zainteresowanych poznaniem swojej osobowości było bardzo dużo. Podjęcie ogólnopolskiej inicjatywy SDSiZ RP i zaplanowanie działań w ramach OTK, pozwoliło uczniom wykazać się swoją aktywnością, zdobywać wiedzę i umiejętności, które przygotowują ich do planowania swojej kariery i przejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.

Ogólnopolski Tydzień Kariery był również dla mnie, jako doradcy zawodowego kolejnym ciekawym doświadczeniem organizacyjnym i niezapomnianym przeżyciem uczestniczenia w twórczym działaniu uczniów. Jako doradca zawodowy mogę stwierdzić,
że wzrasta świadomość młodzieży uczącej się i poczucie odpowiedzialności w planowaniu własnej przyszłości i konieczności ustawicznego kształcenia.

Wizyty uczniów w pracowni Szkolnego Ośrodka Kariery są bardzo liczne i zawsze oczekiwane, co potwierdza ich chęć wpływania na własne życie i osiąganie sukcesu. Często słyszą wypowiadaną przeze mnie sentencję:

sukcesy odnosi ten, kto na nie czekając, działa”

T . Edison

mgr Aniela Kobusińska – Luty
doradca zawodowy

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s