ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 318

Podsumowanie działań XI Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Nieprzewidywalność zjawisk społecznych, postęp technologiczny i proces globalizacji wytyczają konieczność nowego rozumienia rzeczywistości i preferowania przez młodych ludzi aktywnych postaw i elastyczności w działaniu. Dlatego też, uczestniczymy w każdej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery a podejmowane działania obejmują całą społeczność szkolną.
W naszej szkole jest już tradycją realizowanie harmonogramu działań przypadającego na okres przypadający na Tydzień Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz realizację działań długofalowych w kształceniu ogólnym.

  

Harmonogram działań w XI edycji OTK w Szkole Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi przebiegał pod hasłem „ Pasja, Profesja, Powołanie”   
 Celem realizacji harmonogramu OTK jak również  dalszych działań jest rozwijanie umiejętności
i kształtowanie postaw związanych z rozpoznaniem swoich predyspozycji, mocnych stron
i motywowanie do planowania swojej kariery zawodowej, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe i zajęcia świetlicowe  poprzez realizację zaplanowanych działań bezpośrednio zawiązanych z realizacją  XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wprowadzają uczniów w określone działania.

Mam nadzieję, że nasze wspólne działania przyczyniają  się do  zwiększenia aktywności uczniów w obszarze planowania własnej przyszłości i przygotowują  ich do funkcjonowania 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Podsumowanie :

Uważam, że w podejmowanych działaniach udaje nam się  zwrócić  uwagę uczniów na proces zmian i wskazać na konieczność sprawdzenia w trakcie pracy przynajmniej od czasu do czasu „co słychać”, w branży, na rynku pracy co się zmienia w obszarze własnych zainteresowań, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.

 Cieszy nas fakt, że nasze  spełnia wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego. Uczestnictwo w przedłużonym działaniu XI edycji OTK wzbogaca  nasze działania w realizacji zadań edukacji i doradztwa zawodowego.

Przykładem dobrych działań w realizacji XI Edycji OTK jest zamieszczony poniżej opis działań w klasie I C.

 Aniela Kobusińska – Luty

Doradca zawodowy

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ   XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY  W KLASIE I C

 Przekazanie hasła przewodniego: „Pasja, Profesja, Powołane...” – rozmowa na ten temat

 >>GALERIA ZDJĘĆ<<

Realizacja zajęć, następujące tematy lekcji:

01.10.2019r. Znam swoje mocne strony. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie poprzez zabawy integracyjne. Opowiadanie o umiejętnościach Adama na podstawie pamiątek w albumie. Rozmowa: dlaczego warto coś umieć?

02.10.2019r. Moje małe i duże sukcesy. Rozwijanie umiejętności dostrzegania sukcesów własnych oraz innych osób. Uczniowie opowiadali o swoich mocnych stronach, o swoich sukcesach. Prezentowali przyniesione medale, dyplomy, puchary – dowody swych osiągnięć.

03.10.2019r. Aktywizowanie wypowiedzi dzieci na temat ich umiejętności. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zabawy integracyjne. Pokaz akrobatyczno
 – gimnastyczny uczennicy Leny Wiśniewskiej, która od wielu lat trenuje akrobatykę
 i gimnastykę artystyczną.

07.10.2019r. Jestem wytrwałym uczniem. Wdrażanie do uporządkowanych wypowiedzi na temat zainteresowań Adama. Czytanie tekstu Rybki Adama. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych zainteresowań.

08.10.2019r. Marzenia małe i duże. Ćwiczenia rozwijające słownictwo – wprowadzenie słów opisujących różne stany fizyczne dziecka: zmęczenie, zadowolenie, szczęście, zapracowanie. Opowiadanie dzieci o zajęciach, jakie podejmują, aby rozwijać swoje talenty. Rozmowa na temat zainteresowań Leny. Na czym polega jej wytrwałość. Opowiadanie o swoich marzeniach, planach na przyszłość, umiejętnościach i talentach. Opisywanie cech, jakie posiadają osoby, które osiągnęły sukces.

21.1o.2019r. Udział uczniów w konkursie plastycznym „ W przyszłości chciałbym być”. Stworzenie prac konkursowych. Zabawa „wylosuj zawód” – uczniowie opowiadali
 co chcieliby robić w przyszłości. Następnie losowali zawody.

22.10.2019r. odbyło się klasowe spotkanie z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, państwem Pauliną
i Piotrem Przybylskimi rodzicami ucznia Adama Przybylskiego. Państwo Przybylscy są ratownikami medycznymi. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w klasowych warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Piotr zademonstrował dzieciom resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie dzieci pod jego czujnym okiem same podejmowały czynności ratunkowe z wykorzystaniem manekina. Pan Piotr pokazywał jak zachować się w sytuacjach zadławienia, demonstrował jak usztywnić złamaną kończynę, omawiał zawartość torby ratownika medycznego. Natomiast Pani Paulina uczyła dzieci opatrywania ran. Dzieci z zaangażowaniem słuchały,
a następnie same wzajemnie się opatrywały.

23.10.2019r. Realizacja zadania „ Moje hobby”- uczniowie przynieśli rekwizyty z obszaru swoich zainteresowań -  omówili je i podjęli próbę grupowania zainteresowań. Rekwizyty umieszczone były w kąciku zawodoznawczym.

24.10.2019r. Realizacja zadania „Jestem mistrzem w...” – uczniowie wykonali pracę plastyczną zgodnie z zainteresowaniami i pasją. Narysowali otwartą dłoń, a w niej narysowali w czym są mistrzami.

25.10.2019r. Wykonanie przez uczniów kolażu plastycznego „Zawody”.

  

Wszystkie działania zostały potwierdzone fotografiami oraz wytworami własnymi uczniów.

 

                                                                      

                                                                                               Opracowała: Monika Koszalik

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s