ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Up

Aktualności i wydarzenia

Już po raz dziewiąty uczestniczymy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Przystępując do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mamy na uwadze, że współczesna szkoła funkcjonuje w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości i powinna być aktywna, zainteresowana wydarzeniami lokalnymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi, które mogą wzbogacić jej działania i wpisać przygotowanie uczniów w realia rzeczywistości i potrzeby współczesnego rynku pacy. 

Cieszy nas fakt, że jako Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu - spełniamy wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego.

W dniach od 04 – 20 października 2017r. realizujemy zadania IX edycji OTK pod hasłem:

„JA NA RYNKU PRACY: MOJE TALENTY, MOJE KOMPETENCJE”

Ważnym zadaniem dzisiaj jest przygotowanie młodego człowieka do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Konieczność mobilności zawodowej i adaptacji do nowych, zmieniających się warunków pracy wymaga od młodego człowieka aktywności w rozpoznawaniu swoich predyspozycji, uzdolnień i możliwości ich wykorzystania w różnych obszarach zawodowej aktywności. W zdobywaniu tych informacji pomagają: doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi. Uczniowie wiedzą, że w swojej realizacji zawodowej należy śledzić te zmiany a w zawodowej aktywności być elastycznym wobec potrzeb gospodarki. Należy również uwzględniać to, że zmienność rynku wiąże się również ze zmiennością potrzeb ludzi. Tak więc sprawą podstawową staje się umieć odnaleźć się w tej zmianie.

Aktualności i wydarzenia
 
 
Powered by Phoca Download