ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Kategoria:

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdują się wnioski oraz informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą zapisać dziecko do klasy IV lub VII szkoły podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia z dotychczasowego gimnazjum.

Rekrutacja do klas IV i VII

Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. ze zm. 1148) rodzic ucznia obecnej klasy trzeciej  lub szóstej szkoły podstawowej może złożyć wniosek o przyjęcie do odpowiednio klasy czwartej lub siódmej szkoły podstawowej, która powstała z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum.

Terminy składania wniosków określił Prezydenta Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Na podstawie powyższego zarządzenia  ustala się, że wnioski mogą być składane przez rodziców tych uczniów do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum prowadzonego przez Miasto Poznań,
w terminie od  30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Wniosek należy wypełnić odręcznie (nie ma możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie) podpisać i przekazać do szkoły.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół określa się, że wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać skanem do wybranej szkoły podstawowej lub wysłać pocztą

Termin składania wniosków pozostaje bez zmian, w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

informator

wniosek klasa IV

wniosek klasa VII

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Szanowni Państwo od 6 do 27 kwietnia rozpoczyna się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniali elektronicznie i wysyłali pocztą lub skanem do szkoły pierwszego wyboru. Nasz adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Ci przyszli uczniowie nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły - należy wypełnić zgłoszenie i w terminach rekrutacji przesłać mailem lub pocztą do szkoły obwodowej. 

Warto zwrócić uwagę na nowe obwody, które 31 marca przyjęła Rada Miasta Poznania. Nasz nowy obwód znajdziecie Państwo na stronie Geopozu - http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/.  Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji. 

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. 

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie. 

Jeżeli dokumenty zostały wypełnione za pośrednictwem strony NABÓR 2020 - (nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/), także prosimy o informację mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach. 

Harmonogram

  • 6-27 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie dziecka
  • 8 maja - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 8 - 12 maja - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
  • 14 maja - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga! Terminy dotyczące prób sprawnościowych mogą ulec zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach!

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 10-25 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

DOKUMENTY

Regulamin

Wniosek

Zgłoszenie

Pozostałe

Dokumenty szkolne

Informację o nowych obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu - http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

 

 

Już od klasy I dodatkowo uczymy się języka niemieckiego

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19/, w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia br., nauczanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Kontakt mailowy ze szkołą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s