Sprzątanie świata

16 września, jak co roku, nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.

Udział wzięły klasy IV-VIII wraz z nauczycielami. Tegorocznej akcji przyświecało hasło: „Wszystkie śmieci nasze są”. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem porządkowali Osiedle Grunwald Północ, w pobliżu szkoły. Zebrano około 30 worków śmieci, które przekazano organizatorom akcji. Klasy młodsze porządkowały swoje sale oraz szkolny plac zabaw. Wykonały również prace plastyczne pt. „Matka Ziemia”, z których powstały piękne wystawy. Gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowania! Dzięki tej akcji na naszym osiedlu zrobiło się czyściej i przyjemniej.

Oby jak najdłużej!