Egzaminy poprawkowe 

Egzaminy poprawkowe  za rok szkolny 2021/2022

Uwaga:
Egzaminy poprawkowe:

                            – Część pisemna godz. 9.00
                            – Część ustna od godz. 10.00

 

terminy egzaminu poprawkowego VIII_2022