Konkurs poetycki

Konkurs poetycki „Co komu w duszy gra…”

konkurs poetycki plakat

Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego lub przesłane za pomocą Mobidziennika nauczycielom organizującym konkurs (ewentualnie na adres e-mail: p.szafranska@sp91.pl).

Czas trwania konkursu: od 2 do 25 listopada 2021r.

Regulamin Szkolnego Konkursu Poetyckiego