Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 A » 4 B » 4 C » 5 A » 5 B » 6 A » 6 B » 8 A

Klasa 4 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j.polski
4 A - Leśniewicz E. (107)
wychowanie fizyczne
4 4a wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4a wf dziewczynki - Korcz M. (sgM)
2 08:55-09:40 godz.wych
4 A - Winiecka A. (107)
informatyka
4 4a 2 informatyka - Winiecka A. (22)
wychowanie fizyczne
4 4a wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4a wf dziewczynki - Korcz M. (sgM)
przyroda
4 A - Kotus U. (114)
3 09:55-10:40 plastyka
4 A - Łucka J. (20)
religia
4 A - Hipnarowicz J. (110)
j.polski
4 A - Leśniewicz E. (107)
matematyka
4 A - Szymańska I. (114)
matematyka
4 A - Szymańska I. (106)
4 10:50-11:35 historia
4 A - Sebzda K. (114)
j.polski
4 A - Leśniewicz E. (107)
j.polski
4 A - Leśniewicz E. (107)
j.angielski
4 A - Kabacińska N. (106)
wychowanie fizyczne
4 4a wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4a wf dziewczynki - Korcz M. (sgM)
5 11:50-12:35 j.angielski
4 A - Kabacińska N. (107)
matematyka
4 A - Szymańska I. (107)
matematyka
4 A - Szymańska I. (107)
wychowanie fizyczne
4 4a wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4a wf dziewczynki - Korcz M. (sgM)
przyroda
4 A - Kotus U. (107)
6 12:55-13:40 informatyka
4 4a 1 informatyka - Winiecka A. (22)
niemiecki
4 A - Wypych B. (107)
j.angielski
4 A - Kabacińska N. (111)
technika
4 A - Łucka J. (111)
muzyka
4 A - Skoczypiec D. (108)
7 13:45-14:30 j.polski
4 A - Leśniewicz E. (107)
religia
4 A - Hipnarowicz J. (107)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 4 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j.polski
4 B - Małecka M. (110)
technika
4 B - Łucka J. (114)
historia
4 B - Sebzda K. (114)
2 08:55-09:40 godz.wych
4 B - Małecka M. (110)
matematyka
4 B - Szymańska I. (107)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
3 09:55-10:40 j.angielski
4 B - Ciekańska - Karolewicz M. (106)
informatyka
4 4b 2 informatyka - Winiecka A. (22)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
niemiecki
4 B - Wypych B. (110)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
j.polski
4 B - Małecka M. (110)
j.polski
4 B - Małecka M. (110)
religia
4 B - Hipnarowicz J. (20)
plastyka
4 B - Łucka J. (106)
5 11:50-12:35 przyroda
4 B - Kotus U. (114)
j.polski
4 B - Małecka M. (110)
przyroda
4 B - Kotus U. (110)
j.polski
4 B - Małecka M. (110)
matematyka
4 B - Szymańska I. (111)
6 12:55-13:40 muzyka
4 B - Skoczypiec D. (108)
matematyka
4 B - Szymańska I. (111)
j.angielski
4 B - Ciekańska - Karolewicz M. (110)
matematyka
4 B - Szymańska I. (110)
religia
4 B - Hipnarowicz J. (111)
7 13:45-14:30 informatyka
4 4b 1 informatyka - Winiecka A. (22)
j.angielski
4 B - Ciekańska - Karolewicz M. (111)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 4 C - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j.angielski
4 C - Kabacińska N. (114)
Etyka
4 C - Kotus U. (114)
informatyka
4 4c 1 informatyka - Winiecka A. (22)
Etyka
4 C - Kotus U. (108)
2 08:55-09:40 godz.wych
4 C - Łucka J. (114)
plastyka
4 C - Łucka J. (114)
j.polski
4 C - Małecka M. (114)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
matematyka
4 C - Szymańska I. (114)
3 09:55-10:40 historia
4 C - Sebzda K. (114)
przyroda
4 C - Kotus U. (114)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
j.angielski
4 C - Kabacińska N. (114)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 4 bc wf chlopcy - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
4 4 bc wf dziewczynki - Korcz M. (sgD)
matematyka
4 C - Szymańska I. (114)
j.angielski
4 C - Kabacińska N. (114)
j.polski
4 C - Małecka M. (114)
j.polski
4 C - Małecka M. (114)
5 11:50-12:35 muzyka
4 C - Skoczypiec D. (108)
niemiecki
4 C - Wypych B. (114)
religia
4 C - Hipnarowicz J. (114)
technika
4 C - Łucka J. (114)
j.polski
4 C - Małecka M. (114)
6 12:55-13:40 matematyka
4 C - Szymańska I. (114)
j.polski
4 C - Małecka M. (114)
przyroda
4 C - Kotus U. (114)
religia
4 C - Hipnarowicz J. (114)
informatyka
4 4c 2 informatyka - Winiecka A. (22)
7 13:45-14:30 matematyka
4 C - Szymańska I. (114)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 5 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie do życia w rodzinie
5 A - Korcz M. (106)
plastyka
5 A - Łucka J. (107)
historia
5 A - Koczorowska J. (107)
j.polski
5 A - Szafrańska P. (107)
matematyka
5 A - Szymańska I. (107)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
geografia
5 A - Kotus U. (107)
religia
5 A - Hipnarowicz J. (106)
muzyka
5 A - Skoczypiec D. (108)
j.angielski
5 A - Ciekańska - Karolewicz M. (107)
3 09:55-10:40 godz.wych
5 A - Szymańska I. (107)
matematyka
5 A - Szymańska I. (107)
technika
5 A - Łucka J. (114)
historia
5 A - Koczorowska J. (107)
j.polski
5 A - Szafrańska P. (107)
4 10:50-11:35 matematyka
5 A - Szymańska I. (107)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
matematyka
5 A - Szymańska I. (107)
j.polski
5 A - Szafrańska P. (107)
5 11:50-12:35 j.angielski
5 A - Ciekańska - Karolewicz M. (107)
j.polski
5 A - Szafrańska P. (106)
informatyka
5 A - Winiecka A. (22)
niemiecki
5 A - Wypych B. (107)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
6 12:55-13:40 j.polski
5 A - Szafrańska P. (107)
j.angielski
5 A - Ciekańska - Karolewicz M. (106)
matematyka
5 A - Szymańska I. (107)
biologia
5 A - Konstańczak B. (107)
7 13:45-14:30 religia
5 A - Hipnarowicz J. (107)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 5 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 historia
5 B - Sebzda K. (108)
matematyka
5 B - Szymańska I. (108)
geografia
5 B - Kotus U. (108)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
matematyka
5 B - Szymańska I. (108)
j.polski
5 B - Szafrańska P. (108)
historia
5 B - Sebzda K. (107)
j.polski
5 B - Szafrańska P. (108)
3 09:55-10:40 godz.wych
5 B - Korcz M. (108)
j.polski
5 B - Szafrańska P. (108)
j.polski
5 B - Szafrańska P. (108)
j.polski
5 B - Szafrańska P. (108)
plastyka
5 B - Łucka J. (108)
4 10:50-11:35 niemiecki
5 B - Wypych B. (108)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgM)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
technika
5 B - Łucka J. (108)
j.angielski
5 B - Ciekańska - Karolewicz M. (108)
5 11:50-12:35 informatyka
5 B - Winiecka A. (22)
biologia
5 B - Konstańczak B. (108)
j.angielski
5 B - Ciekańska - Karolewicz M. (108)
matematyka
5 B - Szymańska I. (108)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Ch - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
5 4A_B Dz - Korcz M. (sgD)
6 12:55-13:40 j.angielski
5 B - Ciekańska - Karolewicz M. (106)
religia
5 B - Hipnarowicz J. (108)
religia
5 B - Hipnarowicz J. (108)
matematyka
5 B - Szymańska I. (110)
7 13:45-14:30 muzyka
5 B - Skoczypiec D. (108)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 6 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
6 A - Szymańska I. (110)
j.polski
6 A - Szafrańska P. (110)
wychowanie do życia w rodzinie
6 A - Korcz M. (110)
j.angielski
6 A - Kabacińska N. (110)
2 08:55-09:40 religia
6 A - Hipnarowicz J. (106)
j.polski
6 A - Szafrańska P. (110)
plastyka
6 A - Łucka J. (110)
historia
6 A - Koczorowska J. (110)
technika
6 A - Łucka J. (110)
3 09:55-10:40 godz.wych
6 A - Szafrańska P. (110)
j.angielski
6 A - Kabacińska N. (106)
historia
6 A - Koczorowska J. (110)
niemiecki
6 A - Wypych B. (110)
informatyka
6 A - Winiecka A. (22)
4 10:50-11:35 j.polski
6 A - Szafrańska P. (110)
religia
6 A - Hipnarowicz J. (108)
matematyka
6 A - Szymańska I. (108)
biologia
6 A - Konstańczak B. (110)
matematyka
6 A - Szymańska I. (110)
5 11:50-12:35 matematyka
6 A - Szymańska I. (110)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
j.angielski
6 A - Kabacińska N. (106)
j.polski
6 A - Szafrańska P. (106)
j.polski
6 A - Szafrańska P. (110)
6 12:55-13:40 geografia
6 A - Kotus U. (110)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
7 13:45-14:30 muzyka
6 A - Skoczypiec D. (108)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 6 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 plastyka
6 B - Łucka J. (111)
j.polski
6 B - Szafrańska P. (111)
historia
6 B - Koczorowska J. (111)
j.polski
6 B - Szafrańska P. (111)
2 08:55-09:40 j.polski
6 B - Szafrańska P. (111)
historia
6 B - Koczorowska J. (111)
geografia
6 B - Kotus U. (111)
informatyka
6 B - Winiecka A. (22)
j.angielski
6 B - Kabacińska N. (111)
3 09:55-10:40 godz.wych
6 B - Kotus U. (111)
biologia
6 B - Konstańczak B. (111)
religia
6 B - Hipnarowicz J. (111)
religia
6 B - Hipnarowicz J. (111)
matematyka
6 B - Walińska B. (111)
4 10:50-11:35 matematyka
6 B - Walińska B. (111)
j.angielski
6 B - Kabacińska N. (111)
j.polski
6 B - Szafrańska P. (111)
j.polski
6 B - Szafrańska P. (111)
niemiecki
6 B - Wypych B. (111)
5 11:50-12:35 technika
6 B - Łucka J. (111)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
matematyka
6 B - Walińska B. (111)
matematyka
6 B - Walińska B. (111)
muzyka
6 B - Skoczypiec D. (108)
6 12:55-13:40 j.angielski
6 B - Kabacińska N. (111)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
7 13:45-14:30 wychowanie do życia w rodzinie
6 B - Korcz M. (111)
wychowanie fizyczne
6 6 a b dziewczynki - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
6 6 a b wf chlopcy - Jurga I. (sgD)
8 14:35-15:20
9 15:25-16:10

Klasa 8 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 informatyka
8 A-2/2 - Winiecka A. (22)
godz.wych
8 A - Koczorowska J. (24)
religia
8 A - Hipnarowicz J. (24)
informatyka
8 A-1/2 - Winiecka A. (22)
wychowanie fizyczne
8 6a 3/4 - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
8 6a 4/4 - Jurga I. (sgD)
2 08:55-09:40 geografia
8 A - Kotus U. (24)
chemia
8 A - Konstańczak B. (24)
historia
8 A - Koczorowska J. (24)
j.angielski
8 A - Ciekańska - Karolewicz M. (24)
wychowanie fizyczne
8 6a 3/4 - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
8 6a 4/4 - Jurga I. (sgD)
3 09:55-10:40 matematyka
8 A - Walińska B. (24)
historia
8 A - Koczorowska J. (24)
wos
8 A - Kotus U. (24)
j.polski
8 A - Łasowska A. (24)
wos
8 A - Kotus U. (24)
4 10:50-11:35 religia
8 A - Hipnarowicz J. (24)
biologia
8 A - Konstańczak B. (24)
j.polski
8 A - Łasowska A. (24)
matematyka
8 A - Walińska B. (24)
matematyka
8 A - Walińska B. (24)
5 11:50-12:35 j.polski
8 A - Łasowska A. (24)
j.polski
8 A - Łasowska A. (24)
j.niemiecki
8 A - Wypych B. (24)
chemia
8 A - Konstańczak B. (24)
j.angielski
8 A - Ciekańska - Karolewicz M. (24)
6 12:55-13:40 fizyka
8 A - Walińska B. (24)
wychowanie fizyczne
8 6a 3/4 - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
8 6a 4/4 - Jurga I. (sgD)
matematyka
8 A - Walińska B. (24)
fizyka
8 A - Walińska B. (24)
j.polski
8 A - Łasowska A. (24)
7 13:45-14:30 j.angielski
8 A - Ciekańska - Karolewicz M. (24)
wychowanie fizyczne
8 6a 3/4 - Korcz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
8 6a 4/4 - Jurga I. (sgD)
MWZ
8 A - Walińska B. (24)
e_dla_bezp
8 A - Konstańczak B. (24)
j.niemiecki
8 A - Wypych B. (24)
8 14:35-15:20 wychowanie do życia w rodzinie
8 A - Korcz M. (24)
9 15:25-16:10