Zajęcia sportowe

RUSZA AKCJA
„KAŻDY MIESIĄC TEMATYCZNIE”

Zaczynamy od października.

„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM TRENERÓW I MISTRZÓW”

Waszym zadaniem będzie zaprezentowanie sylwetki trenera, instruktora lub  nauczyciela, który w waszych oczach jest mistrzem godnym naśladowania  w formie: plakatu, prezentacji, opowiadania, wiersza, lub np. piosenki, czy pantomimy. Udział w akcji może wziąć każdy uczeń (możecie również dobierać się w pary).

Prace należy dostarczyć do 29.10.2021 (piątek) do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. 
Każdy uczestnik zostanie doceniony, a najlepsze prace nagrodzone wyjątkowymi nagrodami.
Zachęcamy do udziału
Szczegółowych informacji  udzielają: nauczyciele wychowania fizycznego

 

„NAJLEPSZA SKAKANKA SP 91”

  Regulamin konkursu
Uczestnicy: wszystkie uczennice SP 91 i klasy 1A, 1B

Termin: II półrocze

Szczegóły konkursu

W czasie lekcji wychowania fizycznego zadaniem uczniów jest wykonanie jak największej liczby skoków w czasie 1 minuty. Na poziomie każdej klasy zostanie wyłoniony najlepiej skaczący uczeń i tym samym przejdzie do kolejnego etapu. Następnie z całej szkoły zostanie wyłoniony uczeń najlepiej skaczący i zostanie nagrodzony. Każdy uczeń, który przystąpi do pierwszej próby w konkursie otrzyma 2 plusy do aktywności, przy podjęciu kolejnej próby otrzyma dodatkowy plus. Uczeń z najwyższym wynikiem z danej klasy otrzyma ocenę celującą do aktywności. 

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Klasa 3 B w czasie WF daje z siebie wszystko. Nawet niećwiczący wciela się w rolę sprawiedliwego sędziego i super pomocnika. A to wszystko za sprawą gwiezdnej mocy, jaką w nagrodę uzyskali za wspaniała pracę.

 

 

Nasze obiekty sportowe