Zajęcia sportowe

 
Klasa 4 a w czasie lekcji z hokeja mogła podziwiać umiejętności jednej z koleżanek, która trenuje hokej na trawie i dzięki uprzejmości trenerów, zaprezentowała dziewczynom kije i piłki do gry.
 
 

W naszej szkole odbyły się pierwsze treningi z boksu, które poprowadzili trenerzy z klubu Pretorium. Tu krótka fotorelacja z zajęć w klasa 4 a i 8 a. Już niedługo kolejne treningi.

ROZTAŃCZONY PROMYK

I EDYCJA , 2022r.

REGULAMIN

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

 • 05.2022 (poniedziałek)
 • Sala gimnastyczna SP91

CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja tańca wśród młodzieży szkolnej
 • Integracja klasowa
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży
 • Współzawodnictwo, wymiana doświadczeń, popularyzacja różnych form tańca i kulturalnego dopingu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Udział w konkursie biorą wszystkie klasy
 • W zespole nie może być mniej niż dwie osoby
 • Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania jednego układu tanecznego w dowolnie wybranej przez siebie technice o maksymalnym czasie 5 min.
 • Dopuszczalne jest wykorzystywanie rekwizytów
 • Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań utworów na CD lub pendrive z czytelnym oznaczeniem kolejności odtwarzania
 • Wszystkie klasy powinny do dnia 06.2022 dostarczyć kartę zgłoszeniową do p. Magdy Korcz

OCENIE PODLEGAJĄ:

 • Pierwsze wrażanie artystyczne
 • Zgodność rytmu tanecznego i muzycznego, poruszanie się w takt muzyki
 • Interpretacja taneczna, wykorzystanie parkietu
 • Wykonanie taneczne, technika i estetyka ruchu
 • Choreografia, orginalność tematu, rozpoczęcie i zakończenie tematu muzycznego
 • Wyraz artystyczny, wdzięk, pewność siebie, zgranie zespołu
 • Liczba uczniów danej klasy obecnych w dniu występu

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

 • Klasa ………….
 • Liczba uczestników ……………………..
 • Tytuł i długość prezentacji ………………………

Wszelkie pytania kierujcie do p. Magdy Korcz

 

 

 

„KAŻDY MIESIĄC TEMATYCZNIE”

Zakończyła się akcja lutowa

„LUTY MIESIĄCEM MIŁOŚCI DO SPORTU”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i już dziś zachęcamy was do dalszej zabawy.

Wyniki akcji lutowej

I miejsce – Joanna Podgórska klasa 5A

                            Joanna Pilarczyk klasa 8A

                            Rozalia Sokołowska klasa 5A

                            Polina Kiseliuk klasa 5B

II miejsce –  Zofia Łasowska klasa IA

                            Arkadiusz Nosal klasa IA

                            Zuzanna Gawałek klasa 7A

                            Milana Kischak klasa 7A

                            Dorota Łozińska klasa 5B

                            Alisa Boika klasa 3B                                          

Gratulujemy i do zobaczenia w następnych miesiącach

 

Dziewczęta z klasy 8 a , poruszone całą sytuacją jaką mamy obecnie, postanowiły połączyć się z całą Ukrainą tanecznym krokiem w utworze ukraińskiej piosenkarki Ruslany „Wild Dances”

 

 

TRWA AKCJA

„KAŻDY MIESIĄC TEMATYCZNIE”

.„MARZEC MIESIĄCEM KOBIET”

Waszym zadaniem będzie zaprezentowanie kobiet – sportowców w formie: plakatu, prezentacji, opowiadania, wiersza, lub np. piosenki, czy pantomimy.

Udział w akcji może wziąć każdy uczeń (możecie również dobierać się w pary).

Prace należy dostarczyć do 25.03.2022 (piątek) do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Każdy uczestnik zostanie doceniony, a najlepsze prace nagrodzone .

Zachęcamy do udziału 

Szczegółowych informacji  udzielają nauczyciele wf

RUSZA AKCJA
„KAŻDY MIESIĄC TEMATYCZNIE”

Zaczynamy od października.

„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM TRENERÓW I MISTRZÓW”

Waszym zadaniem będzie zaprezentowanie sylwetki trenera, instruktora lub  nauczyciela, który w waszych oczach jest mistrzem godnym naśladowania  w formie: plakatu, prezentacji, opowiadania, wiersza, lub np. piosenki, czy pantomimy. Udział w akcji może wziąć każdy uczeń (możecie również dobierać się w pary).

Prace należy dostarczyć do 29.10.2021 (piątek) do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. 
Każdy uczestnik zostanie doceniony, a najlepsze prace nagrodzone wyjątkowymi nagrodami.
Zachęcamy do udziału
Szczegółowych informacji  udzielają: nauczyciele wychowania fizycznego

 

„NAJLEPSZA SKAKANKA SP 91”

  Regulamin konkursu
Uczestnicy: wszystkie uczennice SP 91 i klasy 1A, 1B

Termin: II półrocze

Szczegóły konkursu

W czasie lekcji wychowania fizycznego zadaniem uczniów jest wykonanie jak największej liczby skoków w czasie 1 minuty. Na poziomie każdej klasy zostanie wyłoniony najlepiej skaczący uczeń i tym samym przejdzie do kolejnego etapu. Następnie z całej szkoły zostanie wyłoniony uczeń najlepiej skaczący i zostanie nagrodzony. Każdy uczeń, który przystąpi do pierwszej próby w konkursie otrzyma 2 plusy do aktywności, przy podjęciu kolejnej próby otrzyma dodatkowy plus. Uczeń z najwyższym wynikiem z danej klasy otrzyma ocenę celującą do aktywności. 

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Klasa 3 B w czasie WF daje z siebie wszystko. Nawet niećwiczący wciela się w rolę sprawiedliwego sędziego i super pomocnika. A to wszystko za sprawą gwiezdnej mocy, jaką w nagrodę uzyskali za wspaniała pracę.

 

 

Nasze obiekty sportowe