Pedagog i psycholog

Psycholog szkolny: mgr Danuta Piegowska – Sprengel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy, sala 3:

poniedziałek środa piątek
9.00 – 13.00 10.30 – 16.00 9.00 – 14.00

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w środę w godzinach: 13.30. 14.15 i 15.00
PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ

zdjęcie pana Walczaka
Pedagog szkolny:                              mgr Maciej Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy:

wtorek środa czwartek
7.45 – 13.35 7.45 – 12.35 7.45 – 11.35

 

Pedagog specjalny
mgr Katarzyna Kret

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa
9:40 – 10:40
11:50 – 12:35
13:50 – 14:50
11.00 – 15.00 11:40 – 14:40