Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I semestr –     4 IX 2023 – 9 II 2024
II semestr  –   26 II 2024 – 21 VI 2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2023/2024 4 września 2023 r. -poniedziałek
I Zebranie z Rodzicami 20 września 2023r. –środa
Pasowanie na „Pierwszaka” 26 września 2023r. -wtorek
Święto Patrona Szkoły 29 września2023r., -piątek
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2023r. –sobota,
szkoła 13 X
Święto Niepodległości 11 listopada 2023r. szkoła 10.XI -piątek
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych. 13 grudnia 2023r. –środa
Świąteczne spotkania z wychowawcą 22 grudnia 2023r. –piątek
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023r
Wystawienie ocen śródrocznych 29 stycznia 2024r. –poniedziałek
Rada Klasyfikacyjna za I semestr 1 luty 2024r. –czwartek
Wywiadówki 7 luty 2024r.. –środa
Ferie zimowe 12-25 luty 2024r
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca -2 kwietnia 2024r
Święto Pracy  Rocznica Konstytucji Majowej 1 maja 2024r., środa, 
3 maja 2024r., piątek,
 obchody szkolne 30 kwietnia –wtorek,
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych 8 maja 2024r. –środa
Dzień Dziecka 1 czerwca,
szkoła -3 czerwca 2024r. –poniedziałek,
Wystawianie ocen rocznych 7 czerwca 2024r. –piątek
Rada Klasyfikacyjna 17 czerwca 2024r. –poniedziałek,
Dzień Sportu 17 czerwca 2024r. –poniedziałek,
Dzień Talentów 18 czerwca 2024r. –wtorek
Dzień Bajki i Filmu 19 czerwca 2024r. – środa
Dzień Wychowawcy 20 czerwca 2024r. –czwartek
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024r. –piątek
Ferie letnie 22 czerwca -31 sierpnia 2024r
Dni dodatkowo wolne /bez odpracowania/:  

1 listopada –środa,
6 stycznia 2024r. –sobota,
1 maja 20204r. –środa,
3 maja 2024 r. -piątek
30 maja 2024r. –czwartek

Dni dodatkowo wolne zgodnie z Decyzją Dyrektora:
29 września 2023r., -Święto Patrona Szkoły –piątek,
2, 3 listopada 2023r., -czwartek, piątek,
2 stycznia 2024r., -wtorek,
2 maja 2024r., -czwartek,
31maja 2024r., -piątek. 

 

L.p. Nazwa Odpowiedzialni
1. Dzień Patrona p. Koczorowska, p. Szymańska
2. Pasowanie na ucznia klasy I p. Drzazga, p. Holc-Łukomska, p. Łasowska
3. Dzień Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski
 4. Narodowe Święto Niepodległości p. Koszalik, p. Szafrańska
5. Jasełka siostra Faustyna
6. Powstanie Wielkopolskie p. Łucka, p. Małecka
7. Święto Narodowe Trzeciego Maja p. Leśniewicz, p. Winiecka
8. Organizacja zakończenie roku szkolnego kl. I-IV p. Rzepecka-Bogacka, p. Winiecka
9. Wydarzenia świetlicowe. p. Szymczak
Dodatkowe czynności
Oprawy muzyczne uroczystości p. Skoczypiec, chór szkolny
Oprawy plastyczne uroczystości, dekoracje okolicznościowe, gazetki p. Łucka, p. Wypych, p. Małecka

 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2023r