Kalendarz roku szkolnego

I semestr -2 września 2021r. -14.01.2022r., II semestr -31 stycznia -24 czerwca 2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2021/2022 1 września 2021 r. -środa
I Zebranie z Rodzicami 2 i 8 września 2021r. –środa
Święto Patrona Szkoły. 24 września -piątek
Pasowanie na „Pierwszaka” 23 września 2021r. -czwartek
Piknik Osiedlowy 2 października 2021 -sobota
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021r. -czwartek     
Święto Niepodległości 11 listopada 2021r. -środa  
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych                     1 grudnia 2021r. –środa,
Świąteczne spotkania. 22 grudnia 2021r. –środa,
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe 17 -30 stycznia 2022r.
Wystawienie ocen śródrocznych Do 10 stycznia 2022r. –poniedziałek
Rada Klasyfikacyjna za I semestr 11 stycznia 2022r. –wtorek
Wywiadówki 12 stycznia 2022r. –środa
Rekolekcje marzec 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022r.
Święto Pracy Rocznica Konstytucji Majowej 1 maja 2022r. niedziela,  
3 maja 2022r. wtorek,
obchody szkolne 28 i 29 kwietnia
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych 4 maja 2022r. –środa
Dzień Dziecka 1 czerwca 2022r. –środa,
Wystawianie ocen rocznych 14 czerwca 2022r. –wtorek,  
Rada Klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022 20 czerwca 2022r. –poniedziałek,
Dzień Sportu 20 czerwca 2022r. –poniedziałek,
Dzień Talentów 21 czerwca 2022r. –wtorek,
Dzień Bajki i Filmu 22 czerwca 2022r. – środa
Dzień Wychowawcy 23 czerwca 2022r. –czwartek,
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022r. –piątek,
Ferie letnie 25 czerwca -31 sierpnia 2022r.
Dni dodatkowo wolne /bez odpracowania/:  

11 listopada 2021 środa,

6 stycznia 2022r. –czwartek,

3 maja 20202r. –wtorek,

6 czerwca 2022r. –czwartek.

 

Dni  dodatkowo wolne zgodnie z Decyzją Dyrektora:

24 września 2021r,. -piątek    

12 listopad 2021r. – piątek,

7 stycznia 2022r. –piątek,

2 maja 2022r. –poniedziałek,

3 dni maj 2022r. -egzaminy ósmioklasisty, 

17 czerwca 2022r. –piątek          

 W razie nauczania hybrydowego lub zdalnego –zajęcia w formie zdalnej.

 
Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2021r.