Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I semestr -2 września 2022r. -27.01.2023r.,     
II semestr  -13 luty -24 czerwca 2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2022/2023 1 września 2022 r. -czwartek
I Zebranie z Rodzicami 14 września 2022r. –środa
Pasowanie na „Pierwszaka” 29 września 2022r. -czwartek
Święto Patrona Szkoły. 30 września -piątek
Festyn Osiedlowy 1 października 2022r.– sobota za 31 X poniedziałek
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022r. -piątek  
Święto Niepodległości 11 listopada 2022r. – piatek 
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych. 7 grudnia 2022r. –środa,
Świąteczne spotkania z wychowawcą. 22 grudnia 2022r. – czwartek,
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.
Wystawienie ocen śródrocznych  20 stycznia 2023r. – piątek
Ferie zimowe 30 stycznia -12 luty 2023r.
Rada Klasyfikacyjna za I semestr 23 stycznia 2023r. –poniedziałek
Wywiadówki 25 stycznia 2023r. – środa
Rekolekcje kwiecień 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023r.
Święto Pracy ,Rocznica Konstytucji Majowej 1 maja 2023r. poniedziałek  
3 maja 2023r. środa,
obchody szkolne 28 kwietnia –poniedziałek,
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych 10 maja 2023r. –środa
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023r., wtorek, środa, czwartek
Dzień Dziecka 1 czerwca 2023r. –czwartek,
Wystawianie ocen rocznych 12 czerwca 2023r. –wtorek,  
Rada Klasyfikacyjna. 19 czerwca 2023r. – poniedziałek,
Dzień Sportu 19 czerwca 2023r. – poniedziałek,
Dzień Talentów 20 czerwca 2023r. – wtorek,
Dzień Bajki i Filmu 21 czerwca 2023r. – środa
Dzień Wychowawcy 22 czerwca 2023r. – czwartek,
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023r. – piątek,
Ferie letnie 24 czerwca -31 sierpnia 2023r.
Dni dodatkowo wolne /bez odpracowania/:

1 listopada –wtorek,

6 stycznia 2023r. –piątek,

1 maja 20203r. –poniedziałek,

3 maja 2023 r. -środa

8 czerwca 2023r. –czwartek

1 października –Festyn Osiedlowy, za 31 października 2022r.

Dni  dodatkowo wolne zgodnie z Decyzją Dyrektora:

2 maja 2023r. –wtorek,  
23, 24, 25 maja 2022r. -egzaminy ósmoklasisty,
9 czerwca 2023r. –piątek

L.p. Nazwa Odpowiedzialni
1. Dzień Patrona p. Szafrańska, p. Przysiężniuk
2.  Pasowanie na ucznia klasy I p. Koszalik, p. Bogacka-Rzepecka
3.  Dzień Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski
4. Święto Niepodległości 11 listopada kl. I-III – p. Wypych

kl. IV-VIII – p. Koczorowska,

5.  Jasełka siostra Faustyna
6.  Powstanie Wielkopolskie kl. IV-VIII p. Leśniewicz, p. Winiecka
7.  Święto Narodowe 3 Maja kl. I-III – p. Koszalik

kl. IV-VIII – p. Małecka

8.  Zakończenie roku szkolnego k. VIII p. Łasowska, p. Koczorowska
9. Organizacja zakończenia roku szkolnego kl. I-VI Liderzy zespołów wychowawczych, lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy klas

 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r