Konto

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 91 z oddziałami dwujęzycznym

im. Józefa Wybickiego w Poznaniu 

ul. Promyk 4, 60-393 Poznań

Nr konta Santander: 30 1090 1362 0000 0001 3540 3106

 

W tytule przelewu proszę napisać:

1) Przelewy indywidualne (wykonywane przez rodziców bezpośrednio na konto RR):

[Imię i nazwisko ucznia, klasa, cel]

2) Przelewy grupowe (wykonywane przez skarbników klasowych):

        a. [klasa, cel]

        b. [klasa, cel, lista data]

Wariant „b” dotyczy przypadku, kiedy potrzebna jest identyfikacja wpłacających, wówczas Skarbnik klasowy przesyła listę osób na adres [ radarodzicow.sp91.poznan@gmail.com ], w tytule przelewu za słowem lista umieszcza datę wysłania e-maila, żeby Skarbnik Rady Rodziców mógł dobrze zaksięgować wpłatę.

Wariant stosuje się, w przypadku gdy Rada Rodziców zajmuje się wpłatami na cele wymagające identyfikacji, np. zajęcia na basenie, szczególne imprezy, których zorganizowaniem podjęła się Rada Rodziców, wymagające rozpoznania wpłacających np. w celu wydania biletów itp.