Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POZNANIU 

W ROKU SZKOLNYM

2022/2023

Lp. Tytuł innowacji Osoba odpowiedzialna / klasa Dzień tygodnia Godzina Sala
1. Legendy przez cały rok Agnieszka Łasowska / 3a piątek 8.00 16
2. Empatyczna klasa Beata Wypych, Kamila Przysiężniuk / 2a, 2b wtorek Podczas edukacji wczesnoszkolnej 7
3. Od zabawy do precyzji ; Monika Koszalik / 1b Piątek 12.55 8
4. Czytam z klasą lekturki spod chmurki Monika Koszalik / 1b Podczas omawiania lektur Podczas edukacji wczesnoszkolnej 8
5. Pięknie piszę to, co słyszę – rozwijanie bazowych funkcji słuchowych oraz sprawności grafomotorycznej Marlena Bogacka – Rzepecka / 1a wtorek 12.55 6
Zatwierdzono 14 września 2022 –Rada Pedagogiczna