Czytam z klasą

Innowacja pedagogiczna
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III

Autorem innowacji pedagogicznej jest pani Honorata Szanecka.
Nauczycielem prowadzącym innowację pedagogiczną w szkole jest p. Monika Koszalik.
Jest to innowacja programowo – metodyczna.

Program innowacyjny przeprowadzony jest w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. W innowacji biorą udział uczniowie zaangażowanych klas.

Innowacja „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

Cele innowacji

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.  „Podróże małe i duże”
II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r. „Naukowy zawrót głowy”
III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r. „Na ratunek”