Czytam z klasą

 

Innowacja pedagogiczna
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja I-IV

Autorem innowacji pedagogicznej jest pani Honorata Szanecka.
Nauczycielkami prowadzącymi projekt w szkole są: p. Monika Koszalik i p. Marlena Bogcka – Rzepecka
Jest to innowacja programowo – metodyczna.

Program innowacyjny przeprowadzony jest w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu od 1 października 2022r. do 31 maja 2023r. W innowacji biorą udział uczniowie zaangażowanych klas.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Czwarta edycja projektu, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Ponadto uczniowie nauczą się pakowania bagażu podróżnego, postępowania w przypadku zgubienia się, a także pisania i wysyłania pocztówek lub listów.
Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych.

Cele innowacji

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r. „Podróże po Polsce”

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. „Podróże po Europie”

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r. „Podróże po świecie”