W świątecznym klimacie…

Jeszcze do tylko do piątku w szkolnej bibliotece można oglądać i wypożyczać książki o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczniów klas 1. pt. „Ilustracja mojej ulubionej książki”!

Wirtualna wędrówka

W trakcie zajęć informatyki uczniowie klasy 3b odbyli wirtualną wycieczkę po Europie wykorzystując wirtualne okulary 3d otrzymane w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Akcja ,,Góra Grosza”

W Naszej Szkole ruszyła XXIV edycja Góry Grosza. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrane fundusze zostaną wykorzystane na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Zachęcamy do włączenia się do akcji. Oznaczony pojemnik znajduje się na dyżurce przy wejściu. Zbiórka trwa do 29.02.2024 r.

Konkurs

Drodzy uczniowie i rodzice klas 1-3

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na  „Najładniejszą dynię”.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • uczestnicy konkursu: dzieci uczęszczające do klas 1-3,

  • technika: dowolna; praca przestrzenna z dyni,

  • każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną prace,

  • do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj. imię i nazwisko autora, klasę.

2. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

  • opisaną prace konkursową należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 30.10.23

3. CELE KONKURSU:

  • zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej,

  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci,

  • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych,

  • wspólnie z rodzicami spędzić czas na wesołej zabawie.

Zachęcam do udziału:)

Monika Woźna