Aktualności

Liczba Pi

14 marca w naszej szkole nie był zwykłym dniem. W tym dniu bowiem swoje święto  obchodzi liczba Pi.  Jest to dzień, w którym wiele szkół na całym świecie świętuje, aby promować matematykę i podkreślić znaczenie jej w naszym życiu.   W naszej szkole również obchodziliśmy to ważne święto – uczniowie klas IV-VIII przyłączyli się do świętowania, przygotowując plakaty promujące liczbę, wykonując piękne lapbooki oraz prezentacje multimedialne przedstawiające ciekawostki związane z tą niezwykłą liczbą.   W tym dniu, uczniowie dowiedzieli się ważnych informacji i ciekawostek o liczbie Pi. Przekonali się również, że liczba Pi to  stosunek obwodu koła do jego średnicy. W tym celu mierzyli obwody oraz średnice dużych i małych okręgów, a następnie wykonywali odpowiednie dzielenie. Towarzyszyło temu dużo emocji, zabawy i zdumienia!  Klasa piata próbowała ułożyć zdania, w których zaszyfrowana była liczba Pi., natomiast na sali gimnastycznej już od rana wirowały okręgi czyli hula – hop, Podczas dobrej zabawy uczniowie próbowali bić rekordy utrzymania koła w ruchu. W klasach młodszych nauczyciele również przeprowadzili pogadanki o tajemniczej liczbie pi.

Szkolne obchody liczby Pi, niewątpliwie, miały walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklu zajęć, podczas których zwrócono uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Uczniowie klas 1-8 poznały zagrożenia związane z korzystaniem z internetu, oglądały filmy edukacyjne, stworzyły umowę internetową, wykonały prace plastyczne i plakaty.

Biblioteka

Uczniowie klasy 6a, w ramach innowacji pedagogicznej, odwiedzili bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Podczas lekcji bibliotecznej uczniowie poznali podstawowe zasady katalogowania zbiorów bibliotecznych. Nauczyli się tworzyć przypisy bibliograficzne oraz dowiedzieli się w jaki sposób należy tworzyć dokumenty tekstowe (zasady korekty tekstów). Uczniowie mieli również okazję zobaczyć archiwum biblioteki i obserwować w jaki sposób wyszukuje się zbiorów.

Dzień języka Ojczystego

Dnia 20.02.2023 roku w Naszej Szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dla uczniów klas IV-VI przygotowano wiele ciekawych działań. Na lekcjach wychowawczych uczniowie poznali wybrane ciekawostki o języku polskim. Natomiast podczas przerwy chętne dzieci mogły wcielić się w „polonistycznych detektywów” i odszukać polskie przysłowia ukryte w kodach QR, które zostały rozmieszczone w różnych miejscach szkoły.

link: https://wordwall.net/play/52813/683/949

 

 

 

Powstanie Wielkopolskie

Dnia 15.02.2023 roku uczniowie klasy 4a, 4c i 6a uczestniczyli w animowanej wycieczce szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Dzieci wcieliły się w rekrutów powstańczych i wspólnie z dowódcą (przewodnikiem wycieczki) odwiedzili najważniejsze miejsca związane z wydarzeniami z roku 1918. Wspólnie odkrywali jego przebieg, główne postaci oraz tło historyczne. Przewodnik, ubrany w mundur powstańczy, przekazywał uczniom treści za pomocą wielu rekwizytów, angażując wszystkich uczestników. Uczniowie zobaczyli m.in. hotel Bazar, hotel Royal, ul. Franciszka Ratajczaka oraz miejsce składania przysięgi powstańczej.

 

Poznań moje miasto

W dniach 9-13 stycznia zaplanowano dla uczniów kl. IV-VIII międzyprzedmiotowy projekt Poznań moje miasto, który jest efektem wspólnie podjętych działań między zespołami przedmiotów humanistycznych, języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie podjęli różnorodne działania na lekcjach: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, plastyki, informatyki, etyki oraz godzinie wychowawczej. Tworzyli m.in. plakaty, lapbooki, słowniki gwary poznańskiej, kartki z przewodnika, kartki z dziennika oraz poznali sławnych mieszkańców Poznania związanych ze światem kultury, itp.

Projekt Poznań moje miasto cieszył się dużym zaciekawieniem uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą kreatywnością podczas wykonywania swoich prac. Cel projektu, jakim było ukazanie uczniom wyjątkowości ich małej Ojczyzny oraz możliwości wspólnych działań na różnych przedmiotach wokół  jednego zagadnienia został osiągnięty. Poniżej prezentacja efektów pracy uczniów.

 

Dzięki organizacji UNICEF Polska SA, nasza szkolna biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o kolejne książki w języku ukraińskim przeznaczone dla uczniów ukraińskich. Obecnie część z nich można oglądać w gablotach przy bibliotece, a reszta jest już wypożyczana przez naszych ukraińskich uczniów. Obecnie w bibliotece mamy 54 tytuły książek ukraińskich dla dzieci i młodzieży.