O szkole

logo szkoły

„Mała Szkoła wielkich możliwości”

zdjęcie budynku szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego  w Poznaniu, mieści się u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej, wewnątrz osiedla ks. Jerzego Popiełuszki. Od 1 września 2019 roku Szkoła jest samodzielną Szkołą Podstawową nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego. Uczniami naszej szkoły są dzieci  i młodzież: uczęszczające od klasy I do klasy VI ogólnej.

 

dzieci grające w grę

Zapraszamy dzieci sześcioletnie i siedmioletnie do klas I

 

Oferujemy:

Szkołę sprzyjającą rozwojowi dziecka, otwartą na jego potrzeby, dającą każdemu możliwość osiągnięcia sukcesu,

-bezpłatne programy partnerskie, związane z dostarczaniem warzyw, owoców i mleka

-naukę przez zabawę,

-nowoczesne metody nauczania i uczenia się,

-ciekawe lekcje i zajęcia dodatkowe,

-nowy plac zabaw i ogród sensoryczny,

-naukę drugiego języka obcego -j. niemieckiego od klasy pierwszej,

-kodowanie i programowanie w ramach projektu: „Zaprogramuj przyszłość”,

-świetlicę szkolną od 6:30 – 17:00,

-opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki, stomatologa,

-zajęcia z logopedii,

-gry logiczne: szachy, GO,

-miłą i bezpieczną atmosferę,

-zajęcia z doradcą zawodowym od klasy pierwszej,

-posiłki,

szkolny sklepik „Smaczek” oferuje dobre i zdrowe produkty.

 

 

Proponujemy naukę w klasie VII dwujęzycznej z językiem niemieckim 

każdego dnia w wymiarze 5h oraz języka angielskiego w wymiarze 3h, dwa przedmioty uczone są w języku niemieckim: historia oraz chemia. W ramach tej klasy nawiązana jest stała współpraca z VII i XI LO, która obejmuje nauczanie historii i chemii po niemiecku, wspólne warsztaty językowe, zajęcia, imprezy. Wykorzystanie nowych technik nauczania języka typu: insta.ling, kahoot oraz użycie technologii komputerowych (TIK). Uczniowie w klasie dwujęzycznej poznają język poprzez zabawę, działanie i doskonalą umiejętności na każdej lekcji. Szkoła oferuje także udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, wycieczki edukacyjne do Niemiec oraz warsztaty z native speakerem.

 

Szkoła posiada nowoczesną bazę lokalową, w otoczeniu zieleni i ogrodu sensorycznego.  W każdej sali lekcyjnej posiadamy tablice interaktywne i telewizory multimedialne, a od 2012 roku mamy nowoczesną salę językową do nauki języków obcych, przystosowaną na 16 indywidualnych stanowisk. W szkole są także: sala informatyczna, pracownia przyrodniczo- chemiczna, geograficzna, fizyczno- matematyczna oraz pracownię aktywności twórczej.

 

W 2018 roku zostały oddane do użytku: nowe boisko 3 funkcyjne: do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa ziemnego, bieżnia 3 torowa wraz ze skokiem w dal oraz nowy plac zabaw. Dodatkowo posiadamy już boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej. Kompleks sportowy posiada dużą salę gimnastyczną, siłownię oraz salę  do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe, zarówno w grach zespołowych, jak i indywidualnych. Każda sala posiada łącze internetowe w ramach projektu Cyfrowa Szkoła 2020, komputer dla nauczyciela, a szkoła posiada dostępne Wi-Fi. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot-spotu.

Lekcje kończą się o 14:20. Po lekcjach rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe, wspomagające, rozwijające oraz doskonalące umiejętności.

Od kilku lat prowadzimy e -dziennik internetowy, formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne spotkania wspomagające proces wychowawczo – edukacyjny.

Od września 2018 roku funkcjonują dwie świetlice szkolne, czynne od 6:30 do 17:00. Istnieje możliwość skorzystania z posiłków w szkolnej jadalni, który spełnia wszystkie sugestieżywieniowe rodziców i dostarcza wybrane posiłki.

W szkole mieści się Szkolny Ośrodek Kariery („SZOK!”), który pozwala zaplanować i wybrać drogę dalszego kształcenia lub nauki zawodu, przygotować ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia się, co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce. W ramach doradztwa zawodowego, uczestniczymy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Umożliwia, to uczniom promowanie swoich zainteresowań poprzez warsztaty przygotowane przez CDZdM. Sprzyja, to rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia. Doradztwo Zawodowe wyposaża również rodziców w wiedzę o możliwościach dalszego rozwoju, wpisuje się w coroczną ideę organizowania „Forum Osiągnięć Twórczych”, które wspomagają kreatywne podejście każdego ucznia.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi:

z Wydziałem Studiów Edukacyjnych,

z Wydziałem Biologii przy UAM,

z Wydziałem Geografii przy UAM.

Budynek szkoły jest monitorowany. Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań- Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programów: „Bezpieczna szkoła” oraz „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków”.

 

>>LINK PROWADZĄCY DO GALERII<<