O szkole

logo szkoły

„Mała Szkoła wielkich możliwości”

zdjęcie budynku szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego  w Poznaniu, mieści się u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej, wewnątrz osiedla ks. Jerzego Popiełuszki. Od 1 września 2019 roku Szkoła jest samodzielną Szkołą Podstawową nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego. 

 

dzieci grające w grę

Zapraszamy dzieci sześcioletnie i siedmioletnie do klas I

 

Nasze atuty

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • nauka dwóch języków obcych od pierwszej klasy;
 • strefa pierwszaka;
 • dogodny dojazd i duży parking;
 • nowoczesny plac zabaw, ogród sensoryczny,
 • zewnętrzne boiska;
 • zajęcia na basenie,
 • opieka pedagoga, psychologa specjalnego, psychologa i logopedy;
 • udział w projektach miasta, regionu, kraju;
 • stołówka i sklepik szkolny;
 • udział w systemie Nask;
 • Szkolny Ośrodek Kariery.
 • naukę poprzez zabawę i praktyczne działanie
 • wspomaganie procesu uczenia się z wykorzystaniem IT, w tym „Zaprogramuj przyszłość”;
 • bogate zaplecze multimedialne;
 • uwzględnianie indywidualności ucznia;
 • rozwijanie zainteresowań i kompetencji;
 • udział w projektach, akcjach i innowacjach;
 • doradztwo zawodowe na każdym poziomie edukacji;
 • „Laboratoria przyszłości” – projekt MEN.

 

Zajęcia dodatkowe

 • pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • gry logiczne;
 • kodowanie i programowanie;
 • SKS, zajęcia sportowe i taneczne;
 • warsztaty plastyczne;
 • chór i zespół instrumentalny;
 • pozostałe według zainteresowań i potrzeb ucznia.

 

Proponujemy naukę w klasie VII dwujęzycznej z językiem angielskim

 • nauczanie matematyki, plastyki i EDB w języku angielskim;
 • wyjazdy językowe; 
 • poznanie języka obcego przez działanie, zabawę z wykorzystaniem TIK;
 • profesjonalne przygotowanie do dalszego etapu kształcenia;
 • przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole
 • ponadpodstawowej zwłaszcza w klasach dwujęzycznych oraz matury międzynarodowej;
 •  nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się – współpraca z uczelniami wyższymi.