Skład Samorządu

Skład Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca: Lena Dobrasiak (klasa 6b)