Skład Samorządu

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca: Lena Dobrasiak (klasa 5b)

Zastępca: Zuzanna Gawałek (klasa 8a)