Regulamin

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.
 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 tytuły w tym 1 lekturę. Kolejną lekturę można wypożyczyć po oddaniu poprzedniej.
 6. Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia jeszcze o dalsze dwa tygodnie.
 7. Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarki przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, nie otrzymuje następnych książek.
 8. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny (poza beletrystyką).
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas 8. mają obowiązek zwrócić do biblioteki wypożyczone książki.
 10. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 11. Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni należy wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni.
 12. Każdy czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone przez siebie książki.
 13. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą, lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez bibliotekarkę.
 14. Wszystkie książki należy szanować.