Działanie Samorządu Szkolnego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W POZNANIU ROK SZKOLNY 2021 / 2022

I Cele Samorządu Uczniowskiego:

 – Reprezentowanie ogółu uczniów.

 – Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

– Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo  w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania profilaktyczno – wychowawcze:

1) Inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,

2) Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego,

3) Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

III Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Dzień Chłopaka– życzenia, upominki.
 • Ogłoszenie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”.

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Moja droga na szczyt- spotkanie z absolwentem naszej szkoły i poznanie jego ścieżki kariery
 • Ja i mój talent- włączenie się w działania w ramach OTK

Listopad

 • 11 listopad- Święto Niepodległości- pokaż nam swój patriotyzm

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki- konkurs
 • Giganci Sp 91- konkurs promujący wyniki uczniów w kategoriach- najlepszy polonista, matematyk, językoznawca i sportowiec

Styczeń

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników konkursu Giganci Sp91
 • Rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej zadbaną salę lekcyjną”.

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono, okazujemy sobie empatie.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

Rusz się na wiosnę- akcja SU motywująca do ruszania.

Kwiecień

 • Wielkanoc- konkurs wielkanocny.

Fotograficzny- szczęście w obiektywie.

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • Podsumowanie całorocznych konkursów: „Najbardziej zadbana sala lekcyjna”.

Czerwiec

 • Przygotowanie gazetki o wakacjach.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020 / 2021.