Logopeda

Logopeda – to osoba zajmująca się terapią zaburzeń mowy, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz diagnozowaniem. Logopeda dba o prawidłowy rozwój mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Logopeda szkolny:
mgr Paulina Szafrańska

Zadania logopedy:

  • Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla uczniów ze wskazaniami w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas terapii zajmuję się m.in. pracą nad:

  • Korekcją wad wymowy tj.: dyslalia, rotacyzm, seplenienie, dyzartria.
  • Wywoływaniem i utrwalaniem głosek błędnie realizowanych (w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej).
  • Kształtowaniem słuchu fonematycznego.
  • Usprawnieniem motoryki narządów aparatu artykulacyjnego.
  • Ćwiczeniami oddechowymi wydłużającymi czas fonacji.
  • Ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej.
  • Ćwiczeniami grafomotorycznymi.
  • Kształtowaniem i doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych.
  • Usprawnianiem techniki czytania i pisania

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu za pomocą dziennika elektronicznego.