Dyrekcja

 

zdjęcie dyrektora szkoły
Sławomir Eliks dyrektor
zdjęcie zastępcy dyrektora szkoły
Beata Walińska zastępca dyrektora