Nasze świetlice

Witamy w świetlicy 

Nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych. Jest czas na zabawę,  pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, udział w konkursach oraz zajęciach ruchowych      w zależności od pogody –  na boisku szkolnym lub w budynku. Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu dekoracji na różne imprezy i uroczystości szkolne. Słowem – dla każdego coś miłego!

Praca opiekuńczo – wychowawcza odbywa się według planu pracy świetlicy i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

 W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 • czytanie bajek, baśni, legend, mitów, opowiadań, wierszy,
 • zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,
 • zajęcia plastyczne origami,
 • oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
 • gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami,
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi,
 • zajęcia muzyczne, w tym nauka piosenek,
 • zabawy ruchowe przy muzyce,
 • gry i zabawy sportowe,
 • konkursy wiedzy oraz konkursy plastyczne i sportowe.

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Szymczak Agata – kierownik świetlicy

Izabela Drzazga
Holc – Łukomska Anita
Jaranowska Iwona 
Koszalik Monika

Katarzyna Kret
Łasowska Agnieszka
Łucka Julia
Przysięzniuk Kamila

Magdalena Rajewska
Skoczypiec Damian
Szczepaniak Kamila
Monika Woźna

KONTAKT

 • bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy – z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście), zachowując zasady reżimu sanitarnego;
 • poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;
 • rozmowy telefoniczne – 61 861 81 76 w.32;
 • dziennik elektroniczny „świetlica” lub swietlica.sp91@gmail.com

 

„Jak najmniej krytyki,
Jak najwięcej uznania
i pochwał, gdyż sukces dodaje każdemu skrzydeł,
a DZIECKU w szczególności.”

                                                   Janusz Korczak