Akty prawne SP 91

Standardy Ochrony Małoletnich

SP91SOM – wersja skrócona dla małoletniego SP91

Standardy Ochrony Małoletnich wersja graficzna

STATUT SP91 – wrzesień 2023 r.

Postępowanie w wypadku wykrycia wszawicy w szkole

Program wp 23-24 uchwalony

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin sali do aerobiku

Uchwała

Zarządzenie_4_2022

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP91

Regulamin świetlicy szkolnej

Zasady dotyczące przerw międzylekcyjnych

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (plik .pdf do pobrania)

Wizerunek dziecka i opiekuna (plik .pdf do pobrania)

Procedura zwalniania uczniów (plik .pdf do pobrania)

Klauzula informacyjna (plik .pdf do pobrania)