Akty prawne SP 91

STATUT SP91 – sierpień 2021 r

Zarządzenie_4_2022

wejście do szkoły od 1 września

Ogólne zasady funkcjonowania

Regulamin świetlicy 2021-2022  

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej od 1.09.2021r.

Szczegółowe zasady organizacji lekcji informatyka od 1 IX 2021

Zasady funkcjonowania biblioteki od 1 IX 2021

Regulamin  funkcjonowania klas I-III

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (plik .pdf do pobrania)

Zasady korzystania z telefonów komórkowych (plik .pdf do pobrania)

Program_profilaktyczno – wychowawczy

Wizerunek dziecka i opiekuna (plik .pdf do pobrania)

Procedura zwalniania uczniów (plik .pdf do pobrania)

Klauzula informacyjna (plik .pdf do pobrania)