Akty prawne SP 91

Uchwała nr 80 2022 2023 zmiany w statucie 2023r

Aneks nr 1 do Statutu – X.2022

Aneks nr 2 do Statutu – XI.2022

STATUT SP91 – wrzesień 2022 r

Zarządzenie_4_2022

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.p

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP91

wejście do szkoły od 1 września

Ogólne zasady funkcjonowania

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej od 1.09.2021r.

Szczegółowe zasady organizacji lekcji informatyka od 1 IX 2021

Zasady funkcjonowania biblioteki od 1 IX 2021

Regulamin  funkcjonowania klas I-III

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (plik .pdf do pobrania)

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022_2023

Wizerunek dziecka i opiekuna (plik .pdf do pobrania)

Procedura zwalniania uczniów (plik .pdf do pobrania)

Klauzula informacyjna (plik .pdf do pobrania)