Akty prawne SP 91

STATUT SP91 – wrzesień 2022 r

Zarządzenie_4_2022

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP91

wejście do szkoły od 1 września

Ogólne zasady funkcjonowania

Regulamin_świetlicy-SP91-1-września-2022

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej od 1.09.2021r.

Szczegółowe zasady organizacji lekcji informatyka od 1 IX 2021

Zasady funkcjonowania biblioteki od 1 IX 2021

Regulamin  funkcjonowania klas I-III

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (plik .pdf do pobrania)

Program_profilaktyczno – wychowawczy

Wizerunek dziecka i opiekuna (plik .pdf do pobrania)

Procedura zwalniania uczniów (plik .pdf do pobrania)

Klauzula informacyjna (plik .pdf do pobrania)