WDŻ

Główne cele zajęć WDŻ w szkole podstawowej:

ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
okazywanie szacunku i empatii zarówno w rodzinie, jak i poza nią,
kształtowanie umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,
pomoc w pokonywaniu trudności okresu dojrzewania.

WDŻ klasa IV (plik .pdf do pobrania)

Moje dorastanie klasy IV – VIII (plik .pdf do pobrania)

 

Realizacja WDŻ:

14 godzin rocznie dla uczniów, przy czym: 9 godzin w grupie koedukacyjnej i 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie realizuje się treści programowe stanowiące spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły, a w szczególności wspiera wychowawczą rolę rodziny, promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności i kształtuje postawy prozdrowotne, prospołeczne i prorodzinne. Hasła programowe szeroko uwzględniają funkcję wychowawczą i profilaktyczną. Ich realizacja umożliwia wzmocnienie charakteru ucznia oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny.