Opieka stomatologiczna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało zawarte porozumienie z gabinetem stomatologicznym Barbara Cieśla, którego przedmiotem jest zapewnienie opieki stomatologicznej uczniom naszej szkoły obejmującej:

  1. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji
  2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji

Opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców, która musi być wyrażona przed udzieleniem świadczenia ogólnostomatologicznego:

– zgoda rodziców na ogólnostomatologiczną opiekę (załącznik nr 1)

W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną  proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców  realizujących opiekę  (załącznik nr 2)

Leczenie Stomatologiczne odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi ( gabinet stomatologiczny mieści się na 1 piętrze w pokoju 112).

Gabinet Stomatologiczny czynny jest w dniach:

Poniedziałek – Wtorek   w godzinach    13.00 – 19.00

Środa                                    w godzinach       8.00 – 14.00

Piątek                                   w godzinach       8.00 – 12.30

załącznik nr 1 POZNAŃ_ZGODA_swiadczeniodawca_opieka stomat_30 marca 2021

załącznik nr SPRZECIW_swiadczeniodawca_opieka stomat_30marca 2021