Zdalna szkoła

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 99 999,90 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 99 999,90 zł

Logo funduszy europejskich, Polski, Centrum projektów polska cyfrowa i Unii Europejskiej