Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

 

godzina forma
02.09. klasy VII i VIII;

08 i 09 września 2021r.

środa, czwartek

17:00 i 18:00 I zebrania w klasach:

  1. wybory Rad Klasowych, poznanie organizacji pracy
  2. zapoznanie z regulaminami szkolnymi, funkcjonowanie szkoły, w tym szkolenie z Classroomu,
  3. możliwość organizacji szczepień kl. VII i VIII
  4. sprawy klasowe,.
14.09.2021 17:15 I zebranie Rady Rodziców
06.10.2021r.

środa

17:00 „Godzina informacyjna” -spotkania indywidualne                                  z nauczycielami
03.11.2021r.

środa

17:00 i 18:00 Zebrania podsumowanie pracy w ostatnim okresie, sprawy klasy.
01.12.2021r.

środa

17:00 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr                         

„Godzina informacyjna” -spotkania indywidualne z nauczycielami.

12.01.2022r.

środa

17: 00 i 18:00 wywiadówki  

WYWIADÓWKI: efektywność nauczania, podsumowanie pracy

02.03.2022r. środa 17:00 „Godzina informacyjna” -spotkania indywidualne z nauczycielami.

 

06.04.2022r.

Środa

17:00 i 18:00 Zebrania w klasach – realizacja tematu zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

 

04.05.2022r.

środa

17:00 Informacja o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną.

„Godzina informacyjna” -spotkania indywidualne z nauczycielami

 

08.06.2022r.

środa

17:00 i 18:00 Zebrania w klasach: podsumowanie pracy klasy, zestawienia, wstępna klasyfikacja, wyniki klasy.

Zapoznanie rodziców z wstępną klasyfikacją roczną uczniów.

 

                                                          

 Zebrania moga zmienić formę na on-line; uzależnione jest, to od rozwoju sytuacji pandemicznej.                               

 

                                            Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2021r.