Terminarz spotkań z Rodzicami

 

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

             

Data

godzina

forma

14.09.2022r. -środa

17:00 i 18:00 I zebrania w klasach:

  1. wybory Rad Klasowych, poznanie organizacji pracy
  2. zapoznanie z regulaminami szkolnymi, funkcjonowanie szkoły, w tym szkolenie z Classroomu,
  3. sprawy klasowe

15.09.2022 -czwartek

17:00 I zebranie Rady Rodziców

12.10.2022r.

środa

17:00 Konsultacje dla rodziców” -spotkania indywidualne z nauczycielami

09.11.2022r.

środa

17:00 i 18:00 Zebrania podsumowanie pracy w ostatnim okresie, sprawy klasy.

08.12.2022r.

środa

17:00 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną za I semestr

Konsultacje dla rodziców” -spotkania indywidualne z nauczycielami.

25.01.2023r.

środa

17: 00 i 18:00 wywiadówki WYWIADÓWKI: efektywność nauczania, podsumowanie pracy

01.03.2023r. środa

17:00 Konsultacje dla rodziców” -spotkania indywidualne z nauczycielami.

12.04.2023r.

Środa

17:00 i 18:00 Zebrania w klasach – realizacja tematu zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców.

10.05.2023r.

środa

17:00 Informacja o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną.

Konsultacje dla rodziców” -spotkania indywidualne z nauczycielami

14.06.2023r.

środa

17:00 i 18:00 Zebrania w klasach: podsumowanie pracy klasy, zestawienia, wstępna klasyfikacja, wyniki klasy.

           

Zebrania mogą zmienić formę na on-line; uzależnione jest, to od rozwoju sytuacji pandemicznej.               

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r.