Akty prawne SP 91

STATUT SP91 – sierpień 2021 r

wejście do szkoły od 1 września

Funkcjonowanie szkoły od 1 września 2021 -zasady. 

Regulamin świetlicy 2021-2022

Pracownia komputerowa zasady od 1 IX 2021

Zasady funkcjonowania biblioteki od 1 IX 2021

Regulamin  funkcjonowania klas I-III

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (plik .pdf do pobrania)

Zasady korzystania z telefonów komórkowych (plik .pdf do pobrania)

Program_profilaktyczno – wychowawczy

Wizerunek dziecka i opiekuna (plik .pdf do pobrania)

Procedura zwalniania uczniów (plik .pdf do pobrania)

Klauzula informacyjna (plik .pdf do pobrania)