Od zabawy do precyzji

Autorem i nauczycielem prowadzącym innowację pedagogiczną jest p. Monika Koszalik.
Jest to innowacja programowo – metodyczna.

Proponowana innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwojowi motoryki małej, ale także wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez stymulowanie zmysłów w działaniu. Umiejętność pisania jest procesem złożonym, wymaga od ucznia prawidłowo rozwiniętej motoryki małej i dużej, wykorzystania płynnej pracy oczu, prawidłowej koordynacji, zwłaszcza oczu i rąk, oraz łatwego odbioru informacji słuchowych. Dla wielu uczniów czynność ta jest trudna do opanowania, a konsekwencją tego są różnego rodzaju trudności w nauce szkolnej. Zaburzenia graficzne, które nie są poddane terapii, mają tendencję do narastania wraz z wiekiem uczniów.

Ręce to jedno z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie, nabywania nowych umiejętności, czyli rozwoju. Rola ręki szczególnie widoczna jest w obszarze samoobsługi, komunikacji, w nauce i w zabawie. Ręce nie pracują w odosobnieniu, a w połączeniu z tułowiem, wzrokiem, słuchem, dotykiem, bez wpływu nie pozostaje także funkcjonowanie emocjonalne. Stąd terapia ręki czerpie z wielu dziedzin. Terapia ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym także przygotowanie ręki do jednego z najważniejszych funkcji jaką jest pisanie. Terapia ręki to ćwiczenie gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn.

Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele i często nie wystarczy szukać ich w samej ręce ale także w funkcjonowaniu wzrokowym, czyli integracji sensorycznej dziecka. Stąd do terapii ręki należy podejść wieloetapowo, dokładnie diagnozując, co leży u podłoża trudności dziecka.

Innowacja jest odpowiedzią na zauważone problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych zarówno w obrębie motoryki małej jak i dużej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania ogólnego. Dzieci mają coraz niższy poziom umiejętności manualnych, nieprawidłowy rozwój motoryki małej, a także nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego. Obecnie obniżony poziom sprawności manualnej coraz częściej wynika z szybkiego rozwoju technologii wizualnych. Łatwa dostępność do środków masowego przekazu typu: komputery, Internet, gry komputerowe i ich atrakcyjność dla dziecka powoduje wypieranie tradycyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzieci aktualnie coraz rzadziej sięgają po gry planszowe, manipulacyjne, a nawet niechętnie rysują, wycinają czy majsterkują. Rozwój motoryczny jest ściśle powiązany z późniejszym sprawnym rysowaniem i czytelnym pisaniem. Wymaga dużo czasu, praktyki i solidnego przygotowania mięśni ręki. Zaproponowane w innowacji zajęcia pozwolą dzieciom na usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabycie umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonalenia czynności samoobsługowych oraz pobudzenie zainteresowań i aktywności własnej dziecka. Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń i zabaw pomoże rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. Wpłynie pozytywnie na koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Czas spędzony na zabawach i ćwiczeniach manualnych pomoże uczniom zbudować solidne podstawy konieczne do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania oraz do szybszej adaptacji w warunkach szkolnych.

Cele:

– Usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

– Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych.

– Kształtowanie współpracy oka i ręki.

– Wspomaganie czucia głębokiego oraz powierzchniowego.