Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas z wieńcami i hołdem w krypcie zasłużonych Bohaterów Wielkopolskich. Trochę historii, poznania dziedzictwa narodowego, wdzięczność i duma: jestem Polakiem