Pomagamy

WIELKIE SERCA MAMY
więc
POMAGAMY

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie włączyli się w akcję pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej

SKC klasy I-III

ucznowie z paczkami dla potrzebujących