Inteligentny samorząd. Change the Game

Nasza uczennica klasy VII -Liliana Moczko, została finalistką Międzynarodowego Konkursu „ Inteligentny samorząd. Change the Game.” znalazła się w gronie 8 najlepszych projektów -finalistów. Do konkursu zgłosiły się 62 szkoły z Polski i Litwy. Gratulujemy. Oto Jej finałowa prezentacja:

 

21 grudnia, podczas gali online wspólnie z Fundacją Architects wyłoniliśmy zwycięzców akcji edukacyjnej „ Inteligentny samorząd. Change the Game.”

Celem projektu „Change the Game” było zaangażowanie młodych ludzi do własnej projekcji otaczającego ich świata, w którym funkcjonują oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość: mierzyli i analizowali czynniki środowiskowe takie jak np. zanieczyszczenie powietrza w swoich miejscowościach.

Uczniowie biorący udział w projekcie nabyli nowe kompetencje, które mogą się okazać szczególnie ważne w kontekście trendów technologicznych przyszłości takich jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), nauka o danych (ang. Data Science), ale też kompetencji społecznych. Do kompetencji tych należą:
* świadome wykorzystywanie narzędzi pomiarowych, mierzących parametry naszego środowiska
* rozwój kompetencji programistycznych
* dzielenie się wiedzą z rówieśnikami oraz rodzinami/opiekunami
* współpraca z kolegami i koleżanki na płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie nowych technologii