Dzięki organizacji UNICEF Polska SA, nasza szkolna biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o kolejne książki w języku ukraińskim przeznaczone dla uczniów ukraińskich. Obecnie część z nich można oglądać w gablotach przy bibliotece, a reszta jest już wypożyczana przez naszych ukraińskich uczniów. Obecnie w bibliotece mamy 54 tytuły książek ukraińskich dla dzieci i młodzieży.