Targi Przemysł Ery Cyfrowej – ITM Industry Europe 2024

Uczniowie klas 7 w dniu 6 czerwca 2024 r. wzięli udział w Targach Przemysł Ery Cyfrowej – ITM Industry Europe 2024, które odbyły się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Była to doskonała okazja, aby nasi uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami i technologiami w przemyśle cyfrowym, poszerzyli swoją wiedzę na temat innowacji w dziedzinie automatyki, robotyki i przemysłu 4.0 oraz zainspirowali się do przyszłych wyborów edukacyjnych i zawodowych poprzez kontakt z profesjonalistami z branży. Uczestnictwo w prezentacjach pozwoliło również na rozwój umiejętności krytycznego myślenia i analizy. Dzięki temu wydarzeniu uczniowie mogli zrozumieć praktyczne zastosowania teorii nauczanych w szkole, co może pomóc w świadomym wyborze kierunków dalszego kształcenia. Uczestnictwo w prezentacjach wystawowych przyczyniło się również do rozwoju umiejętności analizy rynku pracy oraz identyfikacji przyszłych możliwości zawodowych.

 

 

Zapisy do klasy dwujęzycznej 20 -23 V 2024r.

test kompetencji 27 V  2024r.

 

 

Konsultacje

Plan konsultacji dla rodziców
8 V 2024 godzina 17.00 – 18.00
Przedmioty Nauczyciele Sala
j. polski p. Leśniewicz

p. Szafrańska

p. Małecka

106

110

110

j. ang / niem p. Karolewicz – Ciekańska

p. Kabacińska

p. Andrzejewski

111

111

nieobecny

Matematyka/ fizyka p. Szymańska

p. Borkowska

p. Walińska

114

114

113

Biologia, chemia/

przyroda/geografia/

p. Bartkowiak

p. Kotus

24

nieobecna

Historia p. Koczorowska 110
Plastyka/ technika

Muzyka

p. Łucka

p. Skoczypiec

108

108

wf  p. Korcz

p. Jurga

107

107

informatyka p. Winiecka 106
religia s. Faustyna 107
Edukacja wczesnoszkolna p. Bogacka – Rzepecka

p. Koszalik

p. Przysiężniuk

p. Wypych

p. Łasowska

p. Holz- Łukomska

p. Drzazga

16

16

17

17

6

7

8

świetlica N-l świetlicy 19