Informacje o funkcjonowania szkoły od 18.01.2021

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych I – III

Informuję, że od 18.01.2021:

Klasy 1-3 szkoły podstawowej pracują stacjonarnie w szkole, wg planu sprzed zdalnego nauczania (z września 2020)

Klasy 4-8 szkoły podstawowej kontynuują zdalne nauczanie.