Język niemiecki w klasach 1

Pierwszy tydzień za nami! Do uczniów klas pierwszych na lekcję języka niemieckiego przyjechał gość z Niemiec Hans Hase, a uczniów klas drugich i czwartych odwiedziła interaktywna, niemiecka zabawka – Bebo. Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności językowe! Pani pokazała wszystkim prawdziwy strój bawarski, flagę Niemiec, a także Schultüte-rożek, który dzieci otrzymują w pierwszym dniu szkoły w Niemczech.

dzieci pozujące do zdjęcia w klasie