Aktualności

Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej

W ogólnopolskim konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” wyróżniono 3 naszych uczniów:

Wiktor Bryll (klasa 3b) – 15 miejsce w Polsce

Joanna Tenderowicz (klasa 3a) – 18 miejsce w Polsce

Adam Olejniczak (klasa 3a) – 18 miejsce w Polsce

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

Konsultacje

Plan konsultacji dla rodziców
8 V 2024 godzina 17.00 – 18.00
Przedmioty Nauczyciele Sala
j. polski p. Leśniewicz

p. Szafrańska

p. Małecka

106

110

110

j. ang / niem p. Karolewicz – Ciekańska

p. Kabacińska

p. Andrzejewski

111

111

nieobecny

Matematyka/ fizyka p. Szymańska

p. Borkowska

p. Walińska

114

114

113

Biologia, chemia/

przyroda/geografia/

p. Bartkowiak

p. Kotus

24

nieobecna

Historia p. Koczorowska 110
Plastyka/ technika

Muzyka

p. Łucka

p. Skoczypiec

108

108

wf  p. Korcz

p. Jurga

107

107

informatyka p. Winiecka 106
religia s. Faustyna 107
Edukacja wczesnoszkolna p. Bogacka – Rzepecka

p. Koszalik

p. Przysiężniuk

p. Wypych

p. Łasowska

p. Holz- Łukomska

p. Drzazga

16

16

17

17

6

7

8

świetlica N-l świetlicy 19

XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wiersze Emilii Waśniowskiej”.

17 kwietnia uczeń klasy 3a – Adam Olejniczak oraz uczennica klasy 6a – Nina Kowalczyk wzięli udział w XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiersze Emilii Waśniowskiej”. Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego. Nasi utalentowani uczniowie wystąpili z pasją i zaangażowaniem, prezentując piękno poezji. Zmagania przyniosły nie tylko artystyczne wzruszenia, ale także promowały literaturę polską wśród młodego pokolenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysiłek i serce włożone w przygotowania do konkursu!