„Potrafię być sobą – dramowe warsztaty zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych”

W grudniu zakończono spotkania w ramach warsztatów „Potrafię być sobą – dramowe warsztaty zachowań asertywnych w sytuacjach ryzykownych”. Działania skupiały się na rozwijaniu asertywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Poprzez różnorodne metody, techniki dramowe, gry i zabawy uczestnicy mieli okazję zgłębiać swoje emocje, budować pewność siebie i rozwijać umiejętności interpersonalne.
W pierwszym module – „Asertywność – czym jest i z czym bywa mylona?” – uczniowie dowiedzieli się, że asertywność to sztuka wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób klarowny oraz szanujący zarówno siebie, jak i innych.
Podczas spotkań w ramach modułu „Komunikacja to podstawa” uczestnicy zrozumieli, że skuteczna komunikacja jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji. Ćwiczyli oni umiejętność wyrażania siebie bezpośrednio i szanując zdanie innych.
W dziale „W świecie emocji – poznaję samego siebie” uczniowie zgłębiali świat swoich emocji, ucząc się rozpoznawania i nazywania swoich uczuć. Zrozumienie roli emocji, ich wpływu na ciało oraz umiejętność wyrażania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych uczuć, stanowiły kluczowy element tych warsztatów.
W module dotyczącym pewności siebie uczestnicy odkrywali swoje wartości życiowe, mocne i słabe strony oraz rozwijali poczucie własnej wartości. Asertywne zachowanie wobec samego siebie było kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku siebie.
Ostatni moduł skupiał się na relacjach interpersonalnych. Uczestnicy uczyli się rozumieć potrzeby innych, budować tolerancję, pokonywać trudności w kontaktach oraz asertywnie rozwiązywać konflikty. 
W ramach programu odbyły się również zajęcia z Panią Psycholog, a także warsztaty, które przeprowadziły Panie z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Działania te zapewniły uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne narzędzia do radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi. Uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne do skutecznego wyrażania siebie, zrozumienia innych osób oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co ma bezpośredni wpływ na ich życie osobiste i szkolne.