Poznań moje miasto

W dniach 9-13 stycznia zaplanowano dla uczniów kl. IV-VIII międzyprzedmiotowy projekt Poznań moje miasto, który jest efektem wspólnie podjętych działań między zespołami przedmiotów humanistycznych, języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie podjęli różnorodne działania na lekcjach: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, plastyki, informatyki, etyki oraz godzinie wychowawczej. Tworzyli m.in. plakaty, lapbooki, słowniki gwary poznańskiej, kartki z przewodnika, kartki z dziennika oraz poznali sławnych mieszkańców Poznania związanych ze światem kultury, itp.

Projekt Poznań moje miasto cieszył się dużym zaciekawieniem uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą kreatywnością podczas wykonywania swoich prac. Cel projektu, jakim było ukazanie uczniom wyjątkowości ich małej Ojczyzny oraz możliwości wspólnych działań na różnych przedmiotach wokół  jednego zagadnienia został osiągnięty. Poniżej prezentacja efektów pracy uczniów.