Wymiana językowa ze szkołą w Niemczech

Nasza szkoła bierze udział w wymianie językowej ze szkołą w Niemczech- Grundschule Rackwitz, niedaleko Lipska.

Sam projekt potrwa cały rok szkolny, a zaplanowane aktywności będą rozłożone na kilka miesięcy. Do tej pory udało nam się nawiązać pierwszy kontakt za pomocą wideokonferencji przez Skype.
Aktualnie uczniowie klasy VII przygotowują krótki film z życzeniami świątecznymi dla uczniów z Lipska. W planach jest jeszcze zapoznanie się z systemem edukacyjnym w Niemczech i Polsce, a także wirtualne poznanie miast partnerskich.
Projekt zakończy się wymianą listowną. Sam projekt z pewnością przyczyni się do rozwoju umiejętności językowych uczniów, rozwinie wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego i zwiększy motywację i chęć do nauki języka obcego.

skan dokumentu informujący o porozumieniu szkół