Dzień Patrona

Dzień Patrona  „Józefa Wybickiego” 
6 X 2023 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, obowiązuje strój galowy.

Organizacja dnia

Świetlica szkolna 6:30 -17:00

klasy I – III

8.00 – 11.30

  wydarzenie odpowiedzialni
8.00 – 10.30 zajęcia z  wychowawcą wychowawcy klas
10.30 – 11.00 uroczysty apel Iwona Szymańska
wychowawcy klas
11.00-11.30 zajęcia z  wychowawcą  – podsumowanie dnia wychowawcy klas

klasy IV – VII

9.00 – 10.30

Data Wydarzenie odpowiedzialni
9.00-9.30 zajęcia z wychowawcą Wychowawcy klas
9.30-10.00 Uroczysty apel Iwona Szymańska
Wychowawcy klas
10.00 – 10.30 Zajęcia z wychowawcą – podsumowanie dnia Wychowawcy klas