KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją zostają przeniesione uroczystości szkolne Pasowanie na Ucznia na 3 X 2023 oraz Święto Patrona Szkoły na 6 X 2023