Konsultacje dla Rodziców

Harmonogram konsultacji w dniu 7 XII 2022r.  godz.17.00-18.00

Przedmioty Nauczyciele Sala
j. polski p. Leśniewicz

p. Szafrańska

p. Małecka

 

110

j. ang / niem p. Karolewicz – Ciekańska

p. Kabacińska

p. Wypych –

106
Matematyka/ fizyka p. Szymańska 114

113

Biologia, chemia/ edb

przyroda/geografia/ wos

p. Konstańczak

p. Kotus

111
Historia p. Koczorowska

p. Sebzda

24
Plastyka/ technika

Muzyka

p. Łucka

p. Skoczypiec

108
wf  p. Korcz L4

p. Jurga L4

107
informatyka p. Winiecka 22
religia s. Faustyna 107
Edukacja wczesnoszkolna p. Bogacka – Rzepecka

p. Koszalik

p. Wypych

p. Przysiężniuk

p. Łasowska

p. Holz- Łukomska

6

8

 

7

16

17

świetlica N-l świetlicy 19