Praca sekretariatu

Funkcjonowanie sekretariatu od 9 listopada 2020 roku

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich uczniów, rodziców, petentów oraz pracowników szkoły zachęcamy do kontaktów w formie korespondencyjnej pocztą tradycyjną i elektroniczną, a także telefonicznie:

Korespondencja tradycyjna:

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Im. Józefa Wybickiego
Promyk 4
60-393 Poznań

Korespondencja elektroniczna:

mobidziennik – https://sp91poznan.mobidziennik.pl/dziennik/

sekretariat@sp91.pl

telefon: 61 861 81 76

Wizyty osobiste w sekretariacie szkolnym możliwe będą we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Korespondencje w formie papierowej prosimy pozostawić w dyżurce szkoły – w zaklejonej i opisanej kopercie.