Praca szkoły

W dniach 3-6 listopada klasy I-III przechodzą na tryb zdalny – decyzja Wydziału Oświaty Miasta Poznania i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Funkcjonowanie sekretariatu od 01 września 2020 roku

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów, rodziców, petentów oraz pracowników szkoły prosimy o kontakt w formie korespondencyjnej:

pocztą elektroniczną:
mobidziennik – https://sp91poznan.mobidziennik.pl/dziennik/
adres mailowy szkoły: sekretariat@sp91.pl
telefonicznie: 61 861 81 76

Wizyty osobiste w sekretariacie szkolnym możliwe będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 14.30, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Korespondencje w formie papierowej prosimy pozostawić w dyżurce szkoły – w zaklejonej i opisanej kopercie.