Projekt „Mały Medyk”

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Mały Medyk” – Polska Akademia Dzieci (PAD) w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajęcia opierają się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat).

Cykl składa się z dziewięciu spotkań w całym roku szkolnym, tj. jedno spotkanie w miesiącu, w okresie od października do czerwca.

Celem zajęć jest przede wszystkim rozbudzenie ciekawości poznawczej, podniesienie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o życiu. Spotkania są świetną okazją do poznania zasad funkcjonowania środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz rozwijanie własnych pasji. Projekt staje się więc niezwykłą przygodą.

W projekcie „Mały Medyk” biorą udział Uczniowie z następujących klas: IVa, IVb, IVc, Va oraz Vb.

Szkolnym koordynatorem tych zajęć jest Pani Magdalena Małecka.