Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

4 WRZEŚNIA 2023 – poniedziałek

 KLASY I, II – godz. 8.15 przed szkołą,

 KLASY III, IV – godz. 9.15 przed szkołą,

 KLASY V-VII – godz. 10.15 przed szkołą.